STEAM pieeja izglītībā

Jūlijā vidū IIC piedalījās starptautiskā projekta „INOVATĪVS SKOLOTĀJS – MOTIVĒTS SKOLNIEKS: SADARBĪBAS PIEEJA PROBLĒMU RISINĀŠANĀ” noslēguma konferencē, kas norisinājās Sesimbrā