Dokumenti

Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā izsludina kopienu iniciatīvu konkursu, kas dod iespēju piesaistīt finansējumu līdz 2000 eiro savas idejas īstenošanai. 
Konkursa mērķis ir veicināt kopienu pašiniciatīvas savas dzīves telpas uzlabošanai, stiprinot sadarbību un uzticēšanos starp dažādu vecumu un tautību cilvēkiem.
Lai iesniegtu savu kopienas iniciatīvu konkursam, ir jāpiedalās IIC organizētajās tiešsaistes kopienu iniciatīvu konkursa pieteikumu sagatavošanas nodarbībās 15.11., 22.11., 29.11.2021. (plkst.15:00 – 17:00). 
Dalība ir bez maksas, reģistrēšanās saite šeit: https://forms.gle/cjS4tDjCWUTMUztf8
Pieteikumus var iesniegt latviešu valodā vai krievu valodā datorrakstā, nosūtot to uz e-pastu: iicbirojs@gmail.com līdz 2021. gada 10. decembrim, e-pasta tēmā norādot: Kopienu iniciatīvu konkursam “Darbīgās kopienas Latgalē”.
Kopienu iniciatīvu konkursa koordinatore – kontaktpersona: iic.kristine@gmail.com.