Organizatori:

 • UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
 • Izglītības iniciatīvu centrs projekta Bridge47 ietvaros
Meistarklases vadītāja: Dr. Vanessa de Oliveira Andreotti.

Dr. Andreotti ir globālās izglītības profesore Oulu universitātē, Somijā (University of Oulu). Viņas pētnieciskā un praktiskā darbība ir virzīta uz izglītības modeļiem, kuri iekļauj jautājumus par globālajām pārmaiņām un izglītības lomu šajos procesos.

 

Mērķauditorija: augstskolu pasniedzēji un pedagogi, NVO aktīvisti, praktiķi un eksperti, kas darbojas globālās izglītības, attīstības sadarbības un ilgtspējīgas attīstības jomās.

Norises vieta: Rīga, viesnīca “Radi un Draugi” Mārstaļu ielā 3.

Laiks: 2019.gada 20. – 21.septembris (no pl. 9:00 līdz 18:00)

Darba valoda: angļu

Tiks izmantoti praktiski vingrinājumi, kas palīdz dalībniekiem:

  • uzdot kompleksus un daudzslāņainus jautājumus, kas palīdz analizēt problēmas un sniedz globālās nevienlīdzības risināšanas alternatīvas (solis atpakaļ, kopainas apzināšanās un analīze, „roc dziļāk”);
  • iegūt kopskatu par vietējiem un globāliem ‘spēkiem’ (koalīcijām), kas veicina kritisku pieeju globālā tiesiskuma jautājumu risināšanā un palīdz konstruktīvi iesaistīties sarežģītās situācijās, kas rodas apzinot starpkultūru, starppaaudžu un starpnozaru mācīšanās un pārmaiņu procesus;
  • apzināt un pārveidot problemātiskus pašreizējos Ziemeļu-Dienvidu iesaistīšanas modeļus, kas mēdz būt hegemoniski, etnocentriski, depolitizēti, ārpus vēsturiskā konteksta un piedāvā nekomplicētus risinājumus (HeadsUP rīks);
  • precizēt, pārbaudīt un izslēgt pieņēmumus un idejas, nebaidoties no nosodījuma un kritikas;
  • apgūt / attīstīt valodu / vārdu krājumu, lai nosauktu un produktīvi pārvarētu spriedzi un konfliktus;
  • virzīties no teorijas uz praksi un no prakses uz teoriju, izprotot būtisko un dinamisko saikni;
  • izprast mūsu saistību un atbildību vienam pret otru un mūsu planētu.

Pasākuma saturs balstīts uz Decolonial Futures Collective materiālu “Citāda globālās pilsonības izglītība” (“Global Citizenship Education Otherwise”). Pirms semināra dalībnieki tiek aicināti ar to iepazīties šeit:

https://decolonialfuturesnet.files.wordpress.com/2019/05/decolonial-futures-gce-otherwise-1.pdf .

Apliecības: dalībnieki saņems apliecības par 12 stundu kursu.

Dalība maksa: 20 Euro (katru dienu siltās pusdienas (veģetāras) un 2 kafijas pauzes; izdales materiāli).

Ceļa izdevumu apmaksa: dalībniekiem, kas nav no Rīgas, iespējama ceļa izdevumu apmaksa.

Kontaktpersona: Daiga Zaķe, Dr. paed., Izglītības iniciatīvu centra direktore, iic.daiga@gmail.com, t. 26306704.

Pieteikšanās tiešsaistē ir beigusies.