• Ja jūs darbojaties globālās pilsoniskās izglītības vai attīstības inovāciju jomā, tad globālais tīkls Bridge 47 aicina piedalīties izglītības inovāciju projektu konkursā. Projektu konkursā vēlamies atbalstīt reģionālus, vietējus, kopienas projektus, kas praksē ievieš globālo pilsonisko izglītību, lai mainītu negatīvās globālās tendences.
  • Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 24. janvāris.
  • Maksimālais kopējais projekta budžets ir EUR 5000, projekta iesniedzējam jānodrošina 5% līdzfinansējums. Projekta pieteikums jāiesniedz angļu valodā.
  • Projektus var pieteikt sabiedriskas organizācijas, kas dibinātas kādā no šīm valstīm: Latvijā, Bulgārijā, Kiprā, Dānijā, Igaunijā, Somijā, Francijā, Vācijā, Īrijā, Skotijā, Slovākijā, Slovēnijā.
  • Visi projektu konkursa uzvarētāji 2019. gada martā tiks aicināti uz starptautisku divu dienu pasākumu „Dizaina domāšanas darbnīca” Slovākijā.
Projekta dokumentācija pieejama zemāk:
Plašākas informācijas iegūšanai var sazināties ar Bridge 47 Latvijas partneri Izglītības iniciatīvu centru – kontaktpersona Daiga Zaķe, daiga.zake@bridge47.org vai  iic.daiga@gmail.com
Šis projektu konkurss tiek īstenots projekta Bridge47 ietvaros, to īsteno Somijas attīstības NVO Fingo partnerībā ar 15 Eiropas partneriem. Projekta mērķis ir mobilizēt globālo pilsonisko sabiedrību dot savu ieguldījumu taisnīguma stiprināšanā un nabadzības izskaušanā caur globālo pilsonisko. Projektu finansē ES.