Bio

Pedagoģisko zinātņu doktore. Strādā nevalstiskajā sektorā vairāk kā 16 gadus. Pamatdarbības jomas – mūžizglītība un integrācija, sociālā un kopienas attīstība, interešu aizstāvība un līdzdalība demokrātiskas sabiedrības veidošanā. Pedagoģiskā darba pieredze: regulāra pedagogu tālākizglītības un pieaugušo mūžizglītības programmu izstrāde un vadība; izglītības kvalitātes paaugstināšanas projektu (vietēja un starptautiska līmeņa) izstrāde un vadība, profesionālu konsultāciju sniegšana, pedagoģiski metodisku materiālu izstrāde, vairāku publikāciju autore u.c. Darbojas kā akreditācijas eksperte Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD) vispārējās izglītības iestāžu darbinieku un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanai. Darbība sabiedrības interešu pārstāvniecībā:
  • MK un NVO Memoranda padomes locekle
  • Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) Padomes priekšsēdētāja
  • Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekle
  • Latvijas Bērnu labklājības tīkls Padomes locekle
  • LR KM Romu konsultatīvās padomes locekle
  • Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) Padomes locekle ( -2012.).