Bio


Pedagoģisko zinātņu doktore, profesionālās darbības lauks – izglītība, starpkultūru komunikācija un globālā pilsonība. Zinātniskās un praktiskās darbības ietvaros aktualizēta kvalitatīvas un multikulturālas izglītības problemātika, kā arī demokrātiskas un ilgtspējīgas sabiedrības veidošanas principi un praktiskās iespējas.

Vairāk kā 16 gadu darba pieredze nevalstiskajā sektorā, plašs redzējums par pilsoniskas sabiedrības veidošanās un attīstības procesiem – eksperte NVO interešu aizstāvībā reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī, pieredze starptautiskas sadarbības attīstīšanā un jaunu iniciatīvu attīstīšanā Latvijā, vairāku publikāciju un pētījumu līdzautore.

Aktīva sabiedriskajā darbībā valsts līmenī – MK un NVO Memoranda padomes, Sabiedrības integrācijas fonda padomes un KM Latvijas Romu integrācijas politikas īstenošanas padomes locekle, Izglītības kvalitātes valsts dienesta eksperte, Latvijas Platformas attīstības sadarbībai padomes priekšsēdētāja, Latvijas Bērnu Labklājības tīkla padomes locekle u.c.