Projekta vispārējais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu NVO dalībnieku un ekspertu līdzdalību ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, veicinot NVO sadarbību un iedzīvotāju iesaistīšanos NVO aktivitātēs.

Projekta īstenošanas vieta: Latvija.

Projekta mērķa grupa: nevalstiskās organizācijas un dažādas iedzīvotāju/vietējo kopienu grupas (pedagogi, brīvprātīgie, pašvaldību darbinieki).

Galvenās plānotās aktivitātes: 

  • IIC ekspertu līdzdalība valsts pārvaldē un politikas plānošanas un uzraudzības procesos – darbība padomēs, ekspertu darba grupās, viedokļu un atzinumu veidošana u.c.;
  • NVO sadarbības pasākumu īstenošana;
  • iedzīvotāju informēšana, izglītošana un iesaistīšana;
  • līdzdalības ‘drosmes’ popularizēšana.


Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

#NVOfonds2019Globālās pilsoniskās izglītības nacionālā sadarbības platforma