Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu sagatavošana pirmsskolām reģiona vajadzībām

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma

Pieteikšanās dalībai programmā ir noslēgusies.

Apjoms: 72 stundas.

Programmas mērķis: veicināt mācīšanās konsultantu profesionālo pilnveidi viņu praktiskās darbības stiprināšanai un mācīšanās kopienas pirmsskolās reģionos attīstību pirmsskolas izglītības mērķa sasniegšanai un pārmaiņu īstenošanai.

Programmas nepieciešamības apraksts: reģionos ir nepieciešami mācību konsultanti, kuri spēj sniegt profesionālu konsultatīvo atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu un mācīšanās grupu profesionālās darbības pilnveidei un mācīšanās kopienas veidošanai pirmsskolās reģionos. 2018. gadā reģionos jau tika īstenots šīs programmas kurss, kuru apguva vairāk kā 80 dalībnieki. Pamatojoties uz lielo pieprasījumu 2019. gadā programmā tiks uzņemti papildus dalībnieki.

Mērķauditorija: pirmsskolas jomas koordinatori, pašvaldību izglītības koordinatori un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji. Programmā tiks uzņemti 60 dalībnieki (4 grupas).

Plānotie rezultāti: pēc programmas apguves dalībniekiem būs jāsniedz praktisks un profesionāls atbalsts sava novada/pilsētas vai cita reģiona pirmsskolu pedagogiem pirmsskolas izglītības mērķa sasniegšanai un pārmaiņu īstenošanai.

Programmas īstenošanas vieta: visa Latvija.

Programmas īstenošanas laiks: 2019.gads.

Programma tiek īstenota sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.