Nodibināta nacionālā IAM Starpnozaru koalīcija

Š.g. 31.10. vairāk kā 40 dažādu valsts, nevalstiskā un privātā sektora institūciju un organizāciju pārstāvji kopīgā sanākšanā vienojās par nacionālās … Continue reading Nodibināta nacionālā IAM Starpnozaru koalīcija