Bio


Akadēmiskais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijās un datorzinībās, plašas zināšanas IT izmantošanā un prasmes dažādu komunikācijas rīku izmantošanā un attīstīšanā.

Zināšanas un prasmes nevalstiskas organizācijas organizatoriskās darbības nodrošināšanā  – mārketinga un publicitātes stratēģiju izstrādē, informatīvu materiālu izstrādē un to izplatīšanā dažādām mērķa grupām, dokumentācijas apritē u.c.