Cik daudz ūdens tiek tērēts?

Ūdens ir dzīvībai nepieciešams, tomēr vairāk kā miljardam cilvēku pasaulē nav pieejas dzeramajam ūdenim. Latvijas iedzīvotājiem to ir grūti iedomāties.

Bērnu verdzība mūsdienās

Globālais mērķis Nr.8 ”Labs darbs un ekonomiskā izaugsme” nozīmē nodrošināt produktīvu un pienācīgas kvalitātes darbu visiem, lai veidotu ilgtspējīgu ekonomikas