Ja atbalsti mūsu mērķi, tad aicinām Tevi ZIEDOT biedrības “IZGLĪTĪBAS INICIATĪVU CENTRS” darbībai!

Ziedojums var būt mantas vai finansiālie līdzekļi, kurus ziedotājs bez atlīdzības (bez pienākuma saņēmējam veikt darbības, kurām ir atlīdzības raksturs), pamatojoties uz mutisku vai rakstisku līgumu, nodod nevalstiskai organizācijai (sabiedriskā labuma organizācijai) tās statūtos noteikto mērķu sasniegšanai.

Konta numurs: LV32HABA0551000573293
Swedbank, HABALV22
Ziedojuma mērķis: „Ziedojums IIC darbībai”
Biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs”
Reģistrācijas Nr.45403009498
Adrese: Rīgas iela 216b, Jēkabpils, LV-5202