Četru gadu garumā Latgales reģionā ir izveidoti desmit Kopienu resursu centri. Katrs no tiem pielāgots vietējo iedzīvotāju vajadzībām un aktualitātēm. Kādam tie ir rokdarbi un aktīvā atpūta, citam – projekti un pasākumi. Šajos centros vietējie iedzīvotāji var sanākt kopā uz sarunām, plānot un īstenot pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē un vietējā kopienā, veidojot labāku dzīvi savā pagastā.

Priežmales kopienas resursu centrs Krāslavas novadā

Priežmales KRC ir vieta, kurā vietējie iedzīvotāji var sanākt kopā uz sarunām, plānot un īstenot pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē un vietējā kopienā, veidojot labāku dzīvi saviem bērniem jau šodien.
Priežmales KRC izveidots Kastuļinas pagasta pārvaldes telpās (Ilzas iela 19, 2.stāvs), Priežmale, Krāslavas novads.

Vairāk lasiet šeit: PRIEŽMALE

Dagdas kopienas resursu centrs Krāslavas novadā

Dagdas KRC izveidots pilsētas aktīvajiem iedzīvotājiem un organizācijām, kuras var tajā saņemt tehnisko atbalstu – ir pieejams printeris, dators un skaņas aparatūra pasākumu organizēšanai, lai realizētu savas idejas vietējās kopienas attīstībai.
Dagdas KRC atrodas Dagdas Kultūras centrā (Alejas iela 29, 2.stāvs), Dagda, Krāslavas novads.

Vairāk lasiet šeit: DAGDA

Preiļu kopienas resursu centrs Preiļu novadā

Preiļu KRC iegādātais ceplis ir apliecinājums podniecības tradīciju nozīmīgumam kopienā.
Tāpēc arī daudzās aktivitātēs tiek izmantots darbs ar mālu. Vietējā kopiena lepojas ar iespēju ikvienam tikt pie gala rezultāta – apdedzināta māla trauka, dekora utt. Darbs ar mālu Preiļu novada bērniem ir kļuvis par vienu no pieprasītākajiem brīvā laika pavadīšanas veidiem.
Savukārt, kopīgi izveidotajā siltumnīcā pie Krīzes centra tiek audzēti tomāti un garšvielas, un rudenī novāktā raža tiek salikta ziemas krājumos. Par siltumnīcu kopīgi rūpējas un tās augļus bauda Krīzes centra iemītnieki, seniori un Dienas centra klienti.
Preiļu KRC atrodas Preiļu BJC telpās, Kooperatīva ielā 6 (4.stāvs), Preiļos.

Aglonas kopienas resursu centrs Preiļu novadā

Aglonas KRC ir pieejams aprīkojums dažādu prasmju apguvei, ļaujot vietējiem cilvēkiem iemācīties izšūt ar šujmašīnu, lietot lāzergravieri vai adīt ar adāmmašīnu, iegūtās prasmes jau tālāk izmantojot dāvaniņu u.c. nepieciešamo lietu sagatavošanai dažādiem kopienas pasākumiem.
Aglonas KRC aktivitātēs liela vērība tiek pievērsta arī vides uzlabošanai, arvien atrodot un izmantojot jaunas iespējas, lai padarītu Aglonu vēl skaistāku.
Aglonas KRC atrodas Aglonas BJC “Strops” telpās, Daugavpils iela 8, Aglonas pagasts.

Vārkavas kopienas resursu centrs Preiļu novadā

Vārkavas KRC ir pašu vārkaviešu izveidot telpa, kas atrodas vienā no vecās muižas kompleksa ēkām, tieši starp novada domes ēku un Vārkavas vidusskolu. Sākotnēji telpas bija sliktā stāvoklī, un to  atjaunošana prasīja daudz darba un izdomas. Toties tagad vietējiem iedzīvotājiem ir patīkami te pulcēties, piedaloties dažādos radošos pasākumos.
Aktivitātes Vārkavas apkaimes iedzīvotājiem tiek rīkotas arī ārpus centra – ir labiekārtota ugunskura vieta pie lapenes Vārkavas parkā, bet ziemas periodā tiek gādāts par ziemas prieku baudīšanu visiem vārkaviešiem.
Vārkavas KRC atrodas Skolas ielā 3, Vecvārkavā, Preiļu novads.

Vairāk klausieties šeit: VĀRKAVA

Daugavpils pilsētas Ķīmijas apkaimes kopienas resursu centrs

Daugavpils KRC apvieno Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestādes, skolas, sadarbojas ar Daugavpils Dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem un Ģimenes atbalsta centru/patversmi jaunajām māmiņām. Kopienas resursu centrā un ārpus tā notiek Daugavpils Ķīmijas apkaimes iedzīvotājiem saistošu aktivitāšu plānošana un organizēšana. Tajās, kopā ar izglītības iestādēm, var piedalīties ikviens iedzīvotājs, kuram rūp vietējās sabiedrības dzīves apstākļu uzlabošana un vietējās kopienas attīstība, un katrs var atrast kaut ko tieši viņam nozīmīgu – vai tā būtu vides  labiekārtošana, gadskārtu svētku kopīga svinēšana, atbalsts jaunajām māmiņām vai mūsu mazajiem brāļiem, rūpes par pašu un bērnu drošību u.t.t.
Daugavpils KRC izveidots Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” bērnu klubā „Mezgls” (Smilšu ielā 92, Kultūras pils ēkā).

Vairāk klausieties šeit: DAUGAVPILS

Ilūkstes kopienas resursu centrs Augšdaugavas novadā

Ilūkstes KRC atrodas vietējās pirmsskolas teritorijā. Kopienas cilvēku vēlme bija labiekārtot iestādes teritorijā esošo skatuvīti ar tai pieguļošo teritoriju, kura laika gaitā bija ļoti nolietojusies. Kopīgiem spēkiem skatuvīte tika pilnībā pārveidota un tagad kalpo kā kopā sanākšanas, saturīga brīvā laika pavadīšanas un svētku svinēšanas vieta svaigā gaisā gan iestādes audzēkņiem ar ģimenēm, gan citiem vietējās kopienas pārstāvjiem. Labiekārtošanas darbi aizvien turpinās – ir uzstādīti soliņi skatītājiem, izgatavotas āra dekorācijas no finiera un auduma, pavasaros pie skatuves tiek iestādīti ziedi.
Ilūkstes KRC izveidots Ilūkstes PII “Zvaniņš” teritorijā, Jēkabpils iela 10, Ilūkste, Augšdaugavas novads.

Sakstagala kopienas resursu centrs Rēzeknes novadā

Sakstagala KRC “Pi Boņa” atrodas brīvā dabā vietējās skolas teritorijā. Tā tapšanā iesaistījās visa vietējā kopiena – skolēni, vecāki, vietējie uzņēmēji un aktīvie iedzīvotāji.
Pašiem mazākajiem kopienas locekļiem izveidots rotaļlaukumiņš, šķēršļu trase paredzēta aktīviem un fiziski stiprākajiem kopienas iedzīvotājiem un viesiem, savukārt ugunskura vieta pulcina cilvēkus kopīgai atpūtai pēc aktivitātēm.
Sakstagala KRC izveidots Sakstagala J.Klīdzēja pamatskolas teritorijā Skolas iela 4, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads.

Vairāk klausieties šeit: SAKSTAGALS

Nautrēnu kopienas resursu centrs Rēzeknes novadā

Nautrēnu KRC ir izveidots Nautrēnu vidusskolas dienesta viesnīcas telpās. Kopienas ļaudis ir sagādājuši žāvējamo skapi, kurā tiek žāvētas zāļu tējas un citi pašu audzēti labumi, kurus savāc kopienas vecie  ļaudis kopā ar bērniem un jauniešiem, tādā veidā nodrošinot zināšanu un pieredzes pārņemšanu starp paaudzēm. Savukārt, lai žāvētajiem labumiem izveidotu skaistus iepakojumus, centrā ir pieejama  šujmašīna ar izšūšanas funkciju, ar kuru patīk darboties gan lieliem, gan maziem.
Nautrēnu KRC atrodas Rogovkā, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads.

Zilupes kopienas resursu centrs Ludzas novadā

Zilupē KRC atrodas Mūzikas un mākslas skolā. Tas ir apgādāts ar datortehniku, kas ļauj vietējiem iedzīvotājiem apgūt vienkāršākās datorprasmes (izveidot savu e-pastu, apmaksāt rēķinus u.c.), ko viņiem palīdz apgūt vietējie skolēni. Savukārt, skolēni paši var apgūt dizaina lietas u.c.
Kā KRC iniciatīva, Zilupē ir izveidots Latvijas apceļotāju Sirdskoks, kurā ikviens var iesiet lentīti ar saviem laba vēlējumiem mūsu tēvzemei. Papildus tam, Zilupes aktīvisti ir uzsākuši Ziedoņa dzīves atziņu pieturas papildināšanu ar Krāsaino pasaku tematiku, lai šo vietu padarītu tuvāku arī bērniem, izveidojot tematisku atrakciju laukumu bērniem.