Aicinām iesaistīties LATVIJAS ROMU PILSONISKĀ MONITORINGA KOALĪCIJĀ

Lai veicinātu līdzdalību, sadarbību un viedokļu apmaiņu starp romu un pro-romu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, romu aktīvistiem un ekspertiem par nacionālā romu stratēģiskā ietvara īstenošanu, projekta “Romu pilsoniskās sabiedrības monitorings” ietvaros biedrība “Izglītības iniciatīvu centrs” ir Latvijas romu pilsoniskā monitoringa koalīcijas dibinātāja un darbības uzturētāja.

  • apspriest nacionālā romu stratēģiskā ietvara īstenošanu, koordināciju un sasniegtos rezultātus, tai skaitā sniegt komentārus par romu pilsoniskā monitoringa ziņojumu projektiem;
 •  
  • apmainīties pieredzē par līdzdalības praksi lēmumu pieņemšanā par romu līdzdalības veicināšanas jautājumiem, kā arī par iespējām aizstāvēt romu kopienu vajadzības un intereses;
 •  
  • veikt pilsoniskās sabiedrības koalīcijas locekļu vajadzību izvērtējumu un sniegt ierosinājumus romu pilsoniskās sabiedrības kapacitātes celšanai, lai projekta ietvaros izstrādātu kapacitātes veicināšanas programmu romu nevalstiskajām organizācijām un, atbilstoši, izstrādātai programmai īstenotu konkrētus pasākumus;
 •  
  • piedalīties dialoga un sadarbības attīstībā ar valsts institūciju un pašvaldības iestāžu pārstāvjiem, kā arī ne-romu nevalstisko organizāciju, kas darbojās romu līdzdalības veicināšanas jomā, pārstāvjiem; iespēju robežās veicināt sadarbību ar romu un pro-romu nevalstiskajām organizācijām no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Koalīcijā aicināti darboties pārstāvji no Latvijas Republikā reģistrētājām romu un ne-romu nevalstisko organizācijām, un romu aktīvisti, kuri pēdējo trīs gadu laikā piedalījās projektos vai pasākumos romu līdzdalības veicināšanas un/vai sociālās iekļaušanas jomā, kā arī pētnieki, kuri pēdējo piecu gadu laikā piedalījušies pētījumos vai pasākumos, kas bija saistīti ar romu situāciju izpēti vai analīzi.

Nevalstisko organizāciju pārstāvji, romu aktīvisti un pētnieki, kuri vēlas darboties koalīcijā, iesniedz biedrībai “Izglītības iniciatīvu centrs” savu apliecinājumu un pieredzes aprakstu brīvā formā, kas apliecina spēju darboties koalīcijā atbilstoši koalīcijas nolikuma 5.punktam.

Aicinām interesentus iepazīties ar koalīcijas nolikumu un izskatīt iespēju pievienoties koalīcijai, lai romu pilsoniskās sabiedrības monitorings būtu pilnvērtīgs.

Lūdzam apliecinājumu par vēlmi piedalīties koalīcijā un pieredzes aprakstu atsūtīt uz biedrības “Izglītības iniciatīvu centrs” e-pastu iicbirojs@gmail.com.

Papildu jautājumu gadījumā aicinām rakstīt uz biedrības e-pastu iicbirojs@gmail.com.

Vairāk informācijas par projektu “Romu pilsoniskās sabiedrības monitorings” var atrast šeit.