ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

  • Kursus var pasūtīt jums vēlamā laikā jūsu izglītības iestādē.
  • Maksa par kursiem ir atkarīga no grupas dalībnieku skaita un kursu apjoma.
  • Samaksu par kursiem var veikt slēdzot līgumu (pārskaitījums) vai apmaksājot skaidrā naudā (darījuma kvīts).
  • Atlaide IIC biedriem 10%.
  • Kursu dalībnieki saņem apliecības par pedagogu tālākizglītības A programmas apguvi.
  • Kursu dalībnieki saņem apmācībai nepieciešamos izdales materiālus.

KURSU SARAKSTS

IZSTRĀDĀJAM JAUNAS KURSU PROGRAMMAS, BALSTOTIES UZ PASŪTĪTĀJA IZVĒLĒTAJĀM TĒMĀM.