Ar šo tiek aizsākta jauna tematiskā rubrika par to, kas ir globālā izglītība, uz ko tā attiecas un kādas tēmas tajā tiek iekļautas. Visu 2019. gadu varēsiet uzzināt interesantu un arī sadzīvē noderīgu informāciju par dažādām ar globalizāciju saistītām lietām.

Globālā izglītība neattiecas tikai uz izglītības iestādēm, jo tā ir cieši saistīta ar Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, jeb Globālajiem mērķiem. Tiem ir 17 mērķu jomas, piemēram, elastīgas pilsētas, miermīlīga sabiedrība, novērsta nabadzība, veselīga dzīve, kvalitatīva izglītība, ilgtspējīga infrastruktūra, mūsdienīga enerģija u.c. Visi mērķi, protams, ir savstarpēji saistīti – rīcības vienā jomā uzlabo situāciju citā.

Ja pirmajā brīdī šķiet, ka cilvēku personīgajai ikdienas dzīvei nav saistības ar šiem Globālajiem mērķiem, tad noteikti regulāri lasiet šo rubriku un pārliecinieties par to, ka ikvienam cilvēkam kā indivīdam, kā arī organizācijai, iestādei un uzņēmumam ir patiesi nozīmīga loma un iespējas ietekmēt izmaiņas uz pozitīvo pusi.