ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

  • Seminārus var pasūtīt jums vēlamā laikā un vietā.
  • Maksa parsemināru ir atkarīga no grupas dalībnieku skaita un semināra apjoma.
  • Samaksu par semināru var veikt slēdzot līgumu (pārskaitījums) vai apmaksājot skaidrā naudā (darījuma kvīts).
  • Atlaide IIC biedriem 10%.
  • Dalībnieki saņem apliecības.
  • Dalībnieki saņem apmācībai nepieciešamos izdales materiālus.

KURSU SARAKSTS

IZSTRĀDĀJAM JAUNAS SEMINĀRU PROGRAMMAS, BALSTOTIES UZ PASŪTĪTĀJA IZVĒLĒTAJĀM TĒMĀM.
Konsultējam par:
  • līdzdalības iespēju stiprināšanu;
  • NVO un pašvaldības sadarbības veicināšanu;
  • sabiedrības un izglītības iestāžu sadarbības uzlabošanu;
  • tolerantas un iekļaujošas sabiedrības veidošanu.
Publisko diskusiju, citu sabiedrības informēšanas pasākumu, kā arī darba grupu organizēšana un vadīšana.
Pētījumu veikšana izglītības un sabiedrības integrācijas jomā.
Aicinām uz sadarbību dažādos vietējos un starptautiskos projektos!
Vadām un organizējam dažāda veida aktivitātes citām NVO, valsts un pašvaldību institūcijām projektu ietvaros: programmu izstrāde, semināri, darba grupas, supervīzijas, forumi, profesionālas konsultācijas u.c.