Biedrība “Izglītības iniciatīvu centrs” (IIC) dibināta 2001. gadā. Biedrības darbības mērķis ir veicināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu, veicinot izmaiņas sabiedrības apziņā par kvalitatīvas izglītības nozīmi taisnīgas sabiedrības veidošanā, rosinot bērnu un jauniešu līdzdalību sabiedrības attīstībā un sekmējot Latvijas iedzīvotāju mūžizglītību.

IIC ir aktīva organizācija, kas darbojas visā Latvijas teritorijā un piedāvā plaša spektra izglītojošus pasākumus dažādām mērķauditorijām.

IIC ir starptautiskās asociācijas “Soli pa solim” (International Step by Step Association) dalīborganizācija (46 valstis).

IIC ir biedrību Latvijas Bērnu Labklājības tīkls, Latvijas Pilsoniskā alianse un Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” dalīborganizācija.

IIC ir sabiedriskā labuma statuss.

IIC ir reģistrēta IZM kā Izglītības iestāde.

Vīzija

Bērni, kuri labprāt un ar prieku dodas uz skolu

Mērķis

Pastiprināt IIC darbību uz izglītības kvalitātes uzlabošanu, lai panāktu izmērāmu ietekmi uz izglītības sistēmu kopumā

Misija

Izglītības kvalitāte

Aktuāli!

Seko IIC / Facebook