Par Izglītības iniciatīvu centra (IIC) biedru var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kas atbalsta organizācijas mērķus, idejas un darbību. Pirms iestāšanās biedrībā aicinām iepazīties ar IIC Statūtiem (rakstīt biroja vadītājai uz e-pastu iicbirojs@gmail.com).

Lai kļūtu par biedru, jāuzraksta rakstisks pieteikums brīvā formā uz e-pastu iicbirojs@gmail.com.

Biedra pienākumi:
– ar aktīvu līdzdarbību atbalstīt biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
– augsti turēt biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj biedrības reputāciju    sabiedrībā;
– regulāri maksāt biedra naudu.

Biedra maksa:

  • Fiziskajiem biedriem – € 17,00 gadā + iestāšanās maksa – € 7.00
  • Juridiskajiem biedriem – € 43.00 gadā + iestāšanās maksa € 21.00