Bio


Akadēmiskais psiholoģijas bakalaura grāds un jurista kvalifikācija bērnu tiesību jomā. Profesionālās darbības lauks – inovatīvas izglītības pieejas, integrācija un pilsoniska sabiedrība. Zinātniskās un praktiskās darbības ietvaros aktualizēta iekļaujošas izglītības un bērnu tiesību aizsardzības problemātika, kā arī tolerantas sabiedrības veidošanas un attīstības veidi. Plašas zināšanas par etnisko grupu integrācijas jautājumiem gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

Vairāk, kā 15 gadu pieredze nacionāla un starptautiska līmeņa projektu vadīšanā integrācijas un iekļaujošas izglītības jomā, dažādu apmācības programmu un semināru izstrādē un vadīšanā, vairāku publikāciju autore un pētījumu līdzautore.

Sabiedriski aktīva – ir starptautiska sadarbības tīkla Romani Early Years Network biedre, Koalīcijas Latvijas mazākumtautību NVO politiskajai līdzdalībai koordinatore u.c.