Bio


Akadēmiskais maģistra grāds pedagoģijā, profesionālās darbības lauks – pirmsskolas un pamatskolas izglītības procesa kvalitāte, sociālā riska grupu integrācija un ģimeņu līdzdalība sabiedrības attīstībā.

Vairāk kā 10 gadu darba pieredze darbā ar pieaugušajiem mūžizglītības kontekstā – pedagogu tālākizglītības programmu izstrādē un kursu vadīšanā visā Latvijā un vecāku izglītošanā.  Ilgstoša pieredze projektu darbā – aktivitāšu un materiālu saturiskā izstrāde, dažādu pasākumu un iniciatīvu vadīšana, atbilstoši projekta mērķa grupas specifikai.

Vairāku apmācības programmu, metodisku un informatīvu materiālu pedagogiem, vecākiem, t.sk., romu kopienai un citām grupām, kā arī bērnu grāmatu autore.

Courses

ID Course Name Duration Start Date
Kursi tālākizglītotājiem un mācīšanās KONSULTANTIEMJanuary 01, 1970