Bio

Pedagoģisko zinātņu maģistre. Strādā nevalstiskajā sektorā vairāk kā 10 gadus.
  • vairāk kā 10 gadu pieredze apmācības programmu izstrādē un semināru vadīšanā;
  • vairāku pedagoģiski metodisku materiālu, publikāciju un pētījumu autore;
  • izglītojošu programmu vecākiem vadītāja;
  • plaša pieredze konsultāciju sniegšanā pirmsskolas un sākumskolas vides veidošanā un iekļaujošas, kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā;
  • Baltic & Black See Circle Consortium biedre.