Instructors

Sandra Kraukle

Programmu koordinatore - semināru vadītāja, pedagoģisko zinātņu eksperts pirmsskolas jomā

Kristīne Liepiņa

Psihologs, programmas vadītāja

Pieaicināta persona

Pirmās palīdzības sniegšanas eksperts

Categories


Description


Aicinām Jēkabpilī un tās tuvējā apkārtnē dzīvojošos, kuri vēlas apgūt jaunas, padziļinātas zināšanas 40 stundu profesionālās pilnveides izglītības programmā “Bērnu aprūpe agrīnā un pirmsskolas vecumā”. Nodarbības notiks no 30.01.2019. līdz 30.04.2019., dienas centrā ”KOPĀ”, Jaunā ielā 39i (ieeja no Nākotnes ielas puses), Jēkabpilī. Kopējā nodarbību maksa – EUR 150.00. Maksājumu iespējams veikt gan vienā maksājumā, gan pa daļām – par katru nodarbību atsevišķi.
MĀCĪBU PLĀNS sastāv no trīs profesionāliem mācību priekšmetiem:
  • Bērnu aprūpes pakalpojumu sniegšanas tiesiskais regulējums (10 kontaktstundas) – radīt izpratni par bērnu aprūpes pakalpojuma tiesisko regulējumu un bērnu tiesību aizsardzības būtību un normatīvo bāzi Latvijā.
  • Bērnu aprūpes pamati (10 kontaktstundas) – gūt izpratni par bērna dzīvībai un veselībai būtiskiem faktoriem, iegūt zināšanas un praktiskas iemaņas, lai vajadzības gadījumā spētu palīdzēt  bērnam.
  • Bērnu attīstība un audzināšana (18 kontaktstundas) – gūt izpratni par bērnu tipisku attīstību un tās sekmēšanu, sniedzot bērna uzraudzības pakalpojumus.
  • Noslēguma pārbaudījums (2 kontaktstundas).
Nākošās nodarbības laiks tiks saskaņota kārtējā nodarbības diena. Pirmā nodarbība ir plānota 30.01.2019. no plkst. 10:00 līdz plkst. 15:00. Katras tēmas noslēgumā tiek veikta iegūto zināšanu pārbaude. Kursa noslēgumā, pēc visu pārbaudījumu veiksmīgas nokārtošanas, tiks izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides programmas apguvi. MĀCĪBU METODES: lekcijas, praktiskie darbi – individuāli un grupās, demonstrējumi, situāciju analīze, diskusijas.
PIETEIKŠANĀS 
Aicinām pieteikt dalību, sūtot pieteikumu uz e-pastu iicbirojs@gmail.com, e-pastā norādot sekojošu informāciju – Vārds, Uzvārds, tālruņa numurs. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar organizatoriem, zvanot uz tālruņa numuru 371 65235635.
Profesionālās izglītības programma saskaņota Izglītības kvalitātes valsts dienestā 03.10.2018. Nr.P-17603. Programmu realizē biedrība “Izglītības iniciatīvu centrs”.
Launch Course