Instructors

Sandra Kraukle

Sandra Kraukle

Programmu koordinatore - semināru vadītāja

Categories


Description

ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA
  • Kursus var pasūtīt jums vēlamā laikā jūsu izglītības iestādē.
  • Maksa par kursiem ir atkarīga no grupas dalībnieku skaita un kursu apjoma.
  • Samaksu par kursiem var veikt slēdzot līgumu (pārskaitījums) vai apmaksājot skaidrā naudā (darījuma kvīts).
  • Atlaide IIC biedriem 10%.
  • Kursu dalībnieki saņem apliecības par pedagogu tālākizglītības A programmas apguvi.
  • Kursu dalībnieki saņem apmācībai nepieciešamos izdales materiālus.
Launch Course