Instructors

Sandra Kraukle

Mag.paed., programmu vadītāja

Description

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma KVALITATĪVA DARBA PRAKSE PIRMSSKOLĀ Apjoms: 36 stundas.
Programmas īstenotājs: Izglītības iniciatīvu centrs.
Programmas vadītāja: Mag.paed.Sandra Kraukle. Programmas mērķis: veicināt mācīšanās konsultantu profesionālo pilnveidi viņu praktiskās darbības stiprināšanai un mācīšanās kopienas pirmsskolās reģionos attīstību pirmsskolas izglītības mērķa sasniegšanai un pārmaiņu īstenošanai. Programmas apraksts: Programmas īstenošanas laikā semināra dalībnieki iepazīstas ar kvalitatīvu skolotāja darbu raksturojošiem pedagoģijas principiem, to ietekmi pirmsskolas vecuma bērna attīstības veicināšanā, kvalitatīvas pedagoģijas principu struktūru (mērķa zonas, principi, indikatori) un mērķa zonu raksturojuma atspoguļojumu praksē – principus raksturojošām aktivitātēm un  praktiskiem uzdevumiem skolotāja un bērna mijiedarbības, sadarbības ar vecākiem veidošanai, iekļaušanas, daudzveidības un demokrātijas vērtību izpratnei, novērtēšanas un plānošanas, mācīšanās vides veidošanas un mācīšanās stratēģiju īstenošanai. Mērķauditorija: pirmsskolas jomas koordinatori, pašvaldību izglītības koordinatori un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji.
 

ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

  • Semināru var pasūtīt Jums vēlamā laikā un vietā – klātienē vai attālināti.
  • Maksa par semināru atkarīga no grupas dalībnieku skaita un semināra apjoma.
  • Samaksu par semināru var veikt, slēdzot līgumu par visu semināru.
  • Semināra dalībnieki saņem apliecības.
  • Atlaides IIC biedriem 10%.

Par kursu izmaksām aicinām interesēties, sūtot pieteikumu uz e-pastu: iicbirojs@gmail.com vai zvanot pa tālruni 65235635.

Image by Gerd Altmann from Pixabay
Launch Course