2020. gada kursu grupas ir nokomplektētas.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu programma

“MĀCĪŠANĀS KONSULTANTU-EKSPERTU PIRMSSKOLĀM PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE ATGRIEZENISKĀS SAITES SNIEGŠANAI PIRMSSKOLAS PEDAGOGIEM”

Programmas apjoms: semināri praktizējošiem mācīšanās konsultantiem-ekspertiem kapacitātes stiprināšanai, kopēja tīklojuma uzturēšanai, katrā reģionā, 30 stundas.

Programmas mērķauditorijas pedagoģisko vajadzību pamatojums:

2018.gadā reģionos tika īstenota programmas “Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu sagatavošana pirmsskolām reģiona vajadzībām” 1.līmeņa kurss. 2019.gadā tika īstenota kursa 2.līmeņa programma “Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana pirmsskolām reģiona vajadzībām”. Lai veicinātu kursa ilgtspēju un nodrošinātu mācīšanās konsultantu-ekspertu profesionālās darbības pilnveidi un mācīšanās kopienas pirmsskolās reģionos attīstību, tiks īstenots programmas turpinājums 2020.gadā. 

Šīs programma mērķauditorija: mācīšanās konsultanti-eksperti, kuri apguvuši kursa 1. un 2.līmeņa programmas (VISC apliecība).

Programmas mērķis: pilnveidot pirmsskolu konsultantu-ekspertu profesionālās kompetences un mācīšanās kopienu pirmsskolās reģionos attīstību pirmsskolas izglītības mērķa sasniegšanai, pirmsskolu izglītības kvalitātes stiprināšanai un pārmaiņu īstenošanai.

Plānotie rezultāti

Programmas apguves laikā dalībnieki būs:

  •  apguvuši padziļinātu izpratni par programmā iekļautajām tēmām;
  • apguvuši jaunas stratēģijas un metodes pirmsskolu izglītības kvalitātes stiprināšanā un pārmaiņu īstenošanā;
  • pilnveidojuši savas kā konsultanta praktiskās prasmes, tai skaitā no iespējas regulāri veikt profesionālo pieredzes apmaiņu ar citu reģionu ekspertiem;
  • saņēmuši atgriezenisko saiti par savu praksi no kolēģiem un ekspertiem.

Programmas īstenošanas vietā: visa Latvija.

Programmas īstenošanas laiks: 2020.gads.

Programma tiek īstenota sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.