Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu programma

“MĀCĪŠANĀS KONSULTANTU-EKSPERTU PIRMSSKOLĀM PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE ATGRIEZENISKĀS SAITES SNIEGŠANAI PIRMSSKOLAS PEDAGOGIEM”

Programmas apjoms: semināri praktizējošiem mācīšanās konsultantiem-ekspertiem kapacitātes stiprināšanai, kopēja tīklojuma uzturēšanai, katrā reģionā, 24 stundas.

Programmas mērķauditorijas pedagoģisko vajadzību pamatojums:

2018.gadā reģionos tika īstenota programmas “Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu sagatavošana pirmsskolām reģiona vajadzībām” 1.līmeņa kurss.

2019.gadā tika īstenota kursa 2.līmeņa programma “Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana pirmsskolām reģiona vajadzībām”.

2020.gadā tika īstenota 3.līmeņa programma “Mācīšanās konsultantu-ekspertu pirmsskolām profesionālās kompetences pilnveide atgriezeniskās saites sniegšanai pirmsskolas pedagogiem”.

Lai veicinātu kursa ilgtspēju un nodrošinātu mācīšanās konsultantu-ekspertu profesionālās darbības pilnveidi un mācīšanās kopienas pirmsskolās reģionos attīstību un veidotu kopēju tīklojumu, tiks īstenotas programmas turpinājums 2021.gadā, ietverot programmas dalībniekus no 2. un 3.līmeņa kursa programmām.

Mācīšanās konsultantu-ekspertu saraksts un darbības apraksts https://www.visc.gov.lv/lv/macisanas-konsultanti-eksperti.

Programmas mērķauditorija: pirmsskolas pedagogi – praktizējošie mācīšanās konsultanti-eksperti (VISC apliecība).

Programmas mērķis: sekmēt savstarpēju sadarbības tīklu veidošanu, ko īpaši aktualizē pašvaldību reforma, pilnveidot pirmsskolu konsultantu-ekspertu profesionālās kompetences un mācīšanās kopienu pirmsskolās reģionos attīstību pirmsskolas izglītības mērķa sasniegšanai, pirmsskolu izglītības kvalitātes stiprināšanai un pārmaiņu īstenošanai.

Plānotie rezultāti

Programmas apguves laikā dalībnieki būs:

  •  paplašinājuši savas zināšanas par programmā iekļautajām tēmām;
  • apguvuši jaunas stratēģijas pirmsskolu izglītības kvalitātes stiprināšanā un pārmaiņu īstenošanā;
  • pilnveidojuši savas kā konsultanta praktiskās prasmes, tai skaitā no iespējas regulāri veikt profesionālu pieredzes apmaiņu ar citu reģionu ekspertiem klātienē un attālināti;
  • saņēmuši atgriezenisko saiti par savu praksi no kolēģiem un ekspertiem.

Programmas īstenošanas vietā: visa Latvija.

Programmas īstenošanas laiks: 2021.gads.

Programma tiek īstenota sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.