Darbīgās kopienas

Iniciatīvas mērķis ir attīstīt izglītības iestāžu un vietējās sabiedrības sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas darbīgu vietējo kopienu izveidei un sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai.Projekta īstenošanas vieta: Latgales reģions (Partneri – 7 pašvaldības).

Mērķa grupa:  tiešā mērķa grupa – pirmsskolu un skolu pedagogi, netiešā mērķa grupa – vietējās kopienas aktīvisti (vecāki, pašvaldību institūciju darbinieki, NVO, mēdiji u.c.).

Galvenās projekta aktivitātes: apmācību programmu izstrāde un semināri pedagogiem (A kursi) un kopienu grupām (64 semināru dienas); Kopienu resursu centru (KRC) izveide un iekārtošana (kopā 4 centri), to darbības plānošana;  vietējo kopienu mobilizēšanas un aktivizēšanas pasākumu organizēšana KRC (kopā 20 pasākumi); atbalsta materiālu (vadlīnijas u.c.) izstrāde; sociālās uzņēmējdarbības popularizēšanas pasākumi; simpozijs un citi labās prakses pasākumi (video izveide u.c.), partneru tikšanās (kopā 8) u.c. pasākumi.

Metodika: projekta īstenošanai tiks izmantotas starptautiski izmantotas pieejas un mācību metodika par daudzveidīgām iespējām ģimenēm un vietējās kopienas locekļiem iesaistīties bērnu mācīšanās un attīstības procesā, vienlaicīgi attīstot vietējo kopienu līdzdalības un sociālās līdzatbildības prasmes kopīgās dzīves telpas veidošanā.

Ilgtspēja: projekta ilgtspēja tiks nodrošināta vairākos līmeņos: izglītības iestāžu līmenis (iegūto zināšanu un prasmju izmantošana), pašvaldību līmenis (Kopienu resursu centru darbības paplašināšana), politikas līmenis (mērķa grupas vajadzību aizstāvība, nepieciešamo pārmaiņu iniciēšana jaunā izglītības satura kontekstā).

Projekta īstenošanas laiks: 2019. – 2022.

Projekta īstenotājs: Izglītības iniciatīvu centrs, direktore Daiga Zaķe, Dr.paed., e-pasts: iic.daiga@gmail.com.

Kontaktpersona: projekta vadītāja Kristīne Liepiņa, tālr.:65235635, e-pasts: iic.kristine@gmail.com.

Projekta sadarbības partneris un finansētājs: British Council pārstāvniecība Latvijā.

https://www.britishcouncil.lv/
https://www.facebook.com/BritishCouncilLatvia/
https://twitter.com/lvBritish
https://www.instagram.com/britishcouncillatvia/

Kopienas resursu centri (KRC) dažādās Latgales vietās

Rēzeknes novadā ir izveidoti divi Kopienas resursu centri, viens no tiem – brīvā dabā. Tā tapšanā iesaistījusies visa vietējā kopiena – skolēni, vecāki, vietējie uzņēmēji un aktīvie iedzīvotāji. Kā tas tapis un kādās aktivitātēs tur pulcējas vietējā kopiena lasiet šeit. Otrs Kopienas resursu centrs top Rogovkā. Centra darbība būs vērsta uz  sadarbību starp paaudzēm, nemateriālā kultūras mantojama saglabāšanu un jaunu cilvēku stimulēšana nebraukt prom un atgriezties savā dzimtajā pilsētā.

Daugavpils Kopienas resursu centrs apvieno vairākas Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādes, skolas, sadarbojas ar Daugavpils Dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem un Ģimenes atbalsta centru/patversmi jaunajām māmiņām. Svarīgi ir motivēt pedagogus darboties ārpus izglītības iestādes. Kopīgi spēkiem paveikts ir ļoti daudz. Vairāk informācijas par kopienas aktīvistu labajiem darbiem lasiet šeit, meklētājā ievadot vārdu salikumu Darbīgās kopienas. Informācija par Kopienas aktivitātēm apkopota šeit.

Preiļu novada Kopienas resursu centrs atrodas Preiļu Bērnu un jauniešu centra telpās. Kopienas aktīvisti palīdz sajust katra vietējās kopienas iedzīvotāja lomu kopienas stiprināšanā: “Prieks kopā būt un katram iedalīt pa laimes gabaliņam!”. Vairāk par īstenotajām aktivitātēm lasiet šeit.

Aglonas novada Kopienas resursu centrs savu darbību organizē divos virzienos. Viens no tiem ir padarīt savu dzīvesvietu skaistāku, to kopt un veidot pievilcīgāku pašiem sev. Otrs virziens ir attīstīt dažādas prasmes vietējiem iedzīvotājiem, piem. izšūšana, lāzergravēšana, mašīnadīšana u.c. Par centra darbību vairāk lasiet šeit.

Vārkavas novada Kopienas resursu centrs uzsāk savu darbību decembrī, tādēļ par centra darbību turpmāk lasiet šeit. Informācija tiks papildināta.

Pašlaik tikai tiek veidots Ilūkstes novada Kopienas resursu centrs, tādēļ informācija tiks papildināta.

Zilupes novada Kopienas resursu centrs ir tapis par vietu, kas veicinās vietējo iedzīvotāju kopā būšanu, organizējot dažādas aktivitātes iedzīvotāju labā. Vietējās kopienas iedzīvotāji apgūs pamatprasmes darbā ar datoru, jaunieši iemācīs vecāka gadagājuma novada iedzīvotājiem izmantot interneta pakalpojumus, attīstīs viņu prasmes elektroniskai rēķinu apmaksai u.t.t.

Attālāk dzīvojošajiem vientuļajiem pieaugušajiem būs vieta, kur satikties, komunicēt un dalīties pieredzē arī virtuālajā vidē. Aktivitātes plānotas sestdienās, bet, atbilstoši pieprasījumam, var būt organizētas citā laikā, piemēram, no rīta, kad skolā nenotiek stundas, vai brīvdienu laikā. Vairāk informācijas par Zilupes novada kopienas aktivitātēm lasiet šeit.

Darbīgās Kopienas Latgales reģionā