Globālā pilsoniskā izglītība – tilts uz ilgtspējīgu attīstību #Bridge47

Projekta galvenais mērķis ir mobilizēt globālo pilsonisko sabiedrību, lai efektīvi veicinātu taisnīgumu pasaulē un izskaustu nabadzību. Globālās pilsoniskā izglītība (GPI) veicina dziļas un visaptverošas izpratnes veidošanos par pasaules un tās pilsoņu savstarpējo atkarību, uz kā pamata var radīt saskaņotu darbību un politiku, kā arī ilgtspējīgu patēriņu vienlīdzīgākas pasaules veidošanai. Lai izglītības ietekme patiešām nestu pārmaiņas, GPI ir jāveidojas kā pedagogu iniciatīvai, ir jāiesaista jaunas ieinteresētās personas un tai ir jātiek atzītai par būtisku instrumentu arī politikas veidotāju vidū (ierēdņi, politiķi un citas valsts amatpersonas) ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Lai tas notiktu, ir jāattīsta pilsoniskās sabiedrības spējas, lai rastu jaunus partnerus un novatoriskus darbības veidus. Pilsoniskajai sabiedrībai un citiem GPI dalībniekiem ir nepieciešams uzturēt šīs partnerattiecības, kā arī izplatīt labāko praksi, dalīties informācijā un koordinēt kopīgus propagandas centienus par labu globālajam tiesiskumam un nabadzības izskaušanai.
 
Lai sasniegtu galveno mērķi un apmierinātu šīs vajadzības, projektā plānoti šādi rezultāti:
 
  • Bridge47 sadarbības tīkls: pasaules pilsonības atbalstam ir izveidojusies dinamiska un globāla koalīcija, kuras uzdevums ir palielināt Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizāciju iespējas veidot un attīstīt sadarbību ar globālajiem partneriem.
  • Aizstāvība nacionālajā, ES un pasaules līmenī: GPI būtiskā loma Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā ir atspoguļota valsts, Eiropas un ANO politikas un tās īstenošanas plānos.
  • Partnerības attīstība: GPI īsteno partnerībās starp pilsoniskās sabiedrības organizācijām un politikas veidotājiem, pētniekiem, privātā sektora un militārajām u.c. nozarēm.
  • Kapacitātes attīstība un inovācijas: Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizāciju (NVO) iespējas radīt un izmantot jaunas un inovatīvas pieejas pilsoniskās sabiedrības izglītošanai ir ievērojami palielinājušās.
 
Projekta konsorcijs sastāv no 16 partneriem: diviem globāliem tīkliem (CIVICUS un ICAE), trim nacionālajiem attīstības izglītības tīkliem (Francijā, Īrijā un Skotijā), sešām valstu NVO platformām (Bulgārijā, Igaunijā, Somijā, Vācijā, Slovākijā un Slovēnijā), četrām aktīvām organizācijām (Kiprā, Dānijā, Latvijā un Serbijā) un Eiropas pētniecības tīkls (EADI).

Apaļā galda diskusija