Pilsoniskās sabiedrības monitoringa ziņojumi par nacionālo romu integrācijas stratēģiju īstenošanu

Nacionālie monitoringa ziņojumi ir daļa no romu pilsoniskā monitoringa pilotprojekta „Romu pilsoniskās sabiedrības kapacitātes celšana un tās iesaistes stiprināšana nacionālo romu integrācijas stratēģiju monitoringā”. Projekts tiek īstenots 27 dalībvalstīs, iesaistot apmēram 90 nevalstiskajās organizācijas (NVO) un ekspertus.

Projektu īsteno: Eiropas Komisija, Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts.

Projektu koordinē: Centrālās Eiropas Universitātes Politikas studiju centrs (The European Commission, DG Justice and Consumers (CEU CPS) partnerībā ar Eiropas Romu organizāciju tīklu (European Roma Grassroots Organisations Network (ERGO Network)), Eiropas Romu tiesību centru (The European Roma Rights Centre), Fundación Secretariado Gitano un Romu izglītības fondu (Roma Education Fund).

Projekta īstenotājs Latvijā: Izglītības iniciatīvu centrs, direktore Daiga Zaķe, Dr.paed.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.-2020.gads .

Projekta finansē: European Commission DG Justice and Consumers; Directorate D: Equality and Union Citizenship.

Monitoringa ziņojumi

 

 Roma Civil Monitor galvenā lapa