Lai lejuplādētu Pieteikuma veidlapu, aicinām izmantot Firefox pārlūkprogrammu.
Lai stiprinātu vietējās kopienas un veicinātu kopienu aktīvistu izpratni par projektu kā rīku pārmaiņu ieviešanā un kopienas attīstības procesu stimulēšanā, aicinām Latgales vietējo kopienu aktīvos cilvēkus un organizācijas piedalīties tiešsaistes  apmācībās: „Darbīgās kopienas Latgalē – 2023”.
Nodarbību laikā dalībnieki uzzinās un paši arī varēs izdarīt dažus sagatavošanās soļus, kas pēc tam rosinās veiksmīgu kopienas iniciatīvu plānošanu un realizēšanu. Dalība nodarbībās  dos arī iespēju piedalīties Kopienu iniciatīvu konkursā, lai saņemtu finansiālu atbalstu savas kopienas iniciatīvas īstenošanai.
Nodarbības notiks tiešsaistē:
  • 25.01.2023. plkst. 15:00-17:00 – Projekts kā rīks ilgtermiņa pārmaiņām
  • 01.02.2023. plkst. 15:00-17:00 – Izaicinājumi manā kopienā
  • 08.02.2023.plkst.15:00-18:00 – Vēlamās pārmaiņas un konkrētas aktivitātes (projekta ideja).
Dalība ir bez maksas, reģistrēšanās saite šeit: https://forms.gle/Sb4WzC5H5nofbjJeA 
Pieteikumus var iesniegt latviešu valodā vai krievu valodā datorrakstā, nosūtot to uz e-pastu: iicbirojs@gmail.com līdz 2023. gada 5.martam, e-pasta tēmā norādot: Kopienu iniciatīvu konkursam “Darbīgās kopienas Latgalē – 2023”.
Kopienu iniciatīvu konkursa koordinatore – kontaktpersona: iic.kristine@gmail.com.