ATBALSTĪTĀS KOPIENU INICIATĪVAS:
Zilupes kopienas iniciatīvu grupa – “Mēs savai pilsētai”
Biedrība “Orhidejass”, Krāslavas novads – “Saiknes stiprināšana starp paaudzēm Andzeļos”
Zilupes jauniešu padome un jauniešu iniciatīvu grupa – “Meistarklašu komplekss mazaktīviem bērniem un jauniešiem mazākumtautību vidē”
Jauniešu biedrība “Dagne”,Dagdas pagasts – “Drosme rūpēties 2.0.”
Daugavpils pilsētas 26.PII, Daugavpils – “Šķirosim tīrākai nākotnei!”
Latvijas speciālā adaptācijas asociācija, Krāslava – “Ej un dari, taisi ko tu vari!”
Indras vidusskolas atbalsta b-ba “Skola ar nākotni”, Krāslavas novads – “Sanākam kopā!”
Priežmales kopiena, Krāslavas novads – “Riti raiti, valodiņa, Priežmalē!”
Vārkavas kopiena, Preiļu novads – “Velopatruļa”
Nautrēnu vidusskola, Rēzeknes novads – “Neaktīvo jauniešu iesaistīšana Nautrēnu kopienas aktivitātēs, veicinot jaunas iedzīvotāju sabiedriskās iniciatīvas”

Dokumenti

Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā izsludina kopienu iniciatīvu konkursu, kas dod iespēju piesaistīt finansējumu līdz 2000 eiro savas idejas īstenošanai. 
Konkursa mērķis ir veicināt kopienu pašiniciatīvas savas dzīves telpas uzlabošanai, stiprinot sadarbību un uzticēšanos starp dažādu vecumu un tautību cilvēkiem.
Lai iesniegtu savu kopienas iniciatīvu konkursam, ir jāpiedalās IIC organizētajās tiešsaistes kopienu iniciatīvu konkursa pieteikumu sagatavošanas nodarbībās 15.11., 22.11., 29.11.2021. (plkst.15:00 – 17:00). 
Dalība ir bez maksas, reģistrēšanās saite šeit: https://forms.gle/cjS4tDjCWUTMUztf8
Pieteikumus var iesniegt latviešu valodā vai krievu valodā datorrakstā, nosūtot to uz e-pastu: iicbirojs@gmail.com līdz 2021. gada 10. decembrim, e-pasta tēmā norādot: Kopienu iniciatīvu konkursam “Darbīgās kopienas Latgalē”.
Kopienu iniciatīvu konkursa koordinatore – kontaktpersona: iic.kristine@gmail.com.