Izglītības iniciatīvu centrs uzsāk īstenot jaunu starptautisku (8 partnervalstis) projektu, kura ietvaros akcents ir uz romu bērnu un viņu ģimeņu integrēšanu, izmantojot inovatīvu metodi – TOY bibliotēka. Projekts tiks īstenots Jelgavas pilsētā. Projekta kontekstā vārdam TOY ir divas nozīmes :
  1. TOY – rotaļlietu bibliotēka. Īpaša vieta, kur notiks  attīstošas nodarbības ģimenēm ar bērniem, kur kā bibliotēkā var paņemt attīstošu spēli vai rotaļlietu kopīgām darbībām ar bērniem mājās.
  2. TOY (together old and young) – kopā veci un jauni. Bibliotēka kā kopā būšanas vieta, kur satiekas dažādas ģimenes un dažādas paaudzes, kur kopā var pavadīt laiku lietderīgi un patīkamā atmosfērā.
Galvenās plānotās aktivitātes: TOY bibliotēkas izveide, romu koordinatora un TOY bibliotēkas vadītāja sagatavošana un darbs TOY bibliotēkā, pašvaldības starpinstitucionālās darba grupas izveide un apmācība, vairāk nekā 50 iekļaujošu un sadarbību veicinošu izglītības un aprūpes pasākumu īstenošana.  
Kristīne Liepiņa, IIC projektu vadītāja