Dalībnieku grupas ir nokomplektētas un pieteikumi netiek pieņemti.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu programma

“MĀCĪŠANĀS KONSULTANTU-EKSPERTU PIRMSSKOLĀM PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE ATGRIEZENISKĀS SAITES SNIEGŠANAI PIRMSSKOLAS PEDAGOGIEM”, 3.līmenis

Programmas apjoms: 24 stundas.

Programmas mērķauditorijas pedagoģisko vajadzību pamatojums:

Lai veicinātu kursa “Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana pirmsskolām reģiona vajadzībām” ilgtspēju un nodrošinātu mācīšanās konsultantu-ekspertu profesionālās darbības pilnveidi un mācīšanās kopienas pirmsskolās reģionos attīstību un veidotu kopēju tīklojumu, tiks īstenota kursa 3.līmeņa programma.

Mācīšanās konsultantu-ekspertu saraksts un darbības apraksts https://www.visc.gov.lv/lv/macisanas-konsultanti-eksperti.

Programmas mērķauditorija: pirmsskolas pedagogi – praktizējošie mācīšanās konsultanti-eksperti, kuri apguvuši kursu 1. un 2.līmeņa programmas (VISC apliecības).

Programmas mērķis: pilnveidot pirmsskolu mācīšanās konsultantu-ekspertu profesionālās kompetences un prasmes atgriezeniskās saites sniegšanai pirmsskolas pedagogiem.

Plānotie rezultāti

Programmas apguves laikā dalībnieki būs:

    • paplašinājuši zināšanas par programmā iekļautajām tēmām;
    • pilnveidojuši savas kā konsultanta praktiskās prasmes atgriezeniskās saites sniegšanai pirmsskolas pedagogiem;
    • pilnveidojuši savas prasmes izmantot IT rīkus atgriezeniskās saites sniegšanai pirmsskolas pedagogiem attālināti;
    • saņēmuši atgriezenisko saiti uz mācīšanās konsultantu praktiskā darba ietekmi, praksi un rezultātiem.
    • saņēmuši atgriezenisko saiti par savu praksi no kolēģiem un ekspertiem.

Programmas īstenošanas vietā: visa Latvija.

Programmas īstenošanas laiks: 2023.gads.

Programma tiek īstenota sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.