Dalībnieku grupas ir nokomplektētas un pieteikumi netiek pieņemti.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu programma

“MĀCĪŠANĀS KONSULTANTU-EKSPERTU PIRMSSKOLĀM PROFESIONĀLĀS PIEREDZES APMAIŅAS UN SADARBĪBAS TĪKLA NODROŠINĀŠANA”, 4.līmenis

Programmas apjoms: 24 stundas.

Programmas mērķauditorijas pedagoģisko vajadzību pamatojums:

Lai veicinātu pirmsskolu mācīšanās konsultantu – ekspertu tīklojuma dalībnieku profesionālās darbības pilnveidi un mācīšanās kopienas pirmsskolās reģionos attīstību, tiks īstenota kapacitātes stiprināšanas programma. 

Programmas mērķauditorija: pirmsskolu pedagogi – praktizējošie mācīšanās konsultanti-eksperti, kuri apguvuši kursu 1., 2. un 3.līmeņa programmas (VISC apliecības) un kuri iekļauti VISC pirmsskolu konsultantu-ekspertu tīklojuma grupā.

Programmas mērķis: sekmēt pirmsskolu mācīšanās konsultantu-ekspertu savstarpēju sadarbību, pilnveidot profesionālās kompetences pirmsskolu izglītības kvalitātes stiprināšanai un pārmaiņu īstenošanai.

Plānotie rezultāti

Programmas apguves rezultātā dalībnieki būs:

    • pilnveidojuši un paplašinājuši zināšanas par programmā iekļautajām tēmām;
    • apguvuši jaunas stratēģijas pirmsskolas pedagogu atbalsta sistēmas veidošanā;
    • saņēmuši atgriezenisko saiti par savu praksi no kolēģiem un ekspertiem.

Programmas īstenošanas vieta: visa Latvija.

Programmas īstenošanas laiks: 2022.gads.

Programma tiek īstenota sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.