Bērnu prāta spēju attīstīšana ar dambretes spēli


Ar interaktīvām dambretes nodarbībām 5-6gadīgajiem bērniem pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš” tika uzsākta Jēkabpilī jauna iniciatīva – dambretes spēles kā efektīvas metodes bērnu prāta spēju attīstīšanai popularizēšana. Pasākumu organizēja Izglītības iniciatīvu centrs (Jēkabpils), bet ideja par šāda projekta nepieciešamību pieder Dambretes attīstības biedrībai (DAB) no Salaspils. Biedrība DAB savā pastāvēšanas laikā ir veikusi nozīmīgu soli prāta spēju attīstīšanas jomā. Tā pulcējusi daudz jaunu dalībnieku, regulāri organizējusi dažāda līmeņa sacensības un nodrošinājusi pedagogus ar mācību metodiskajiem materiāliem, lai prāta attīstība notiktu interesanti un nepiespiesti.

Nodarbības bērniem vadīja Vitauts Budreika, starptautiskais meistars dambretē, Pekinas prāta   Olimpisko spēļu dalībnieks. Vitauts prata ieinteresēt un aizraut mazos ķiparus, un bērni izrādīja patiesu interesi par šo spēli. Apgūtās dambretes prasmes sniedz iemaņas, kas turpmāk ļaus vieglāk apgūt zinības skolā, trenē spēju domāt vairākus soļus uz priekšu, attīsta spēju domāt tēlos un palīdz saskatīt kopainu. Lai bērni turpinātu spēlēt, DAB uzdāvināja „Zvaniņam” sešus dambretes spēles komplektus.