Ceļā uz ētisku kultūras pārstāvniecību interešu aizstāvības darbā

 

Projekta laiks:
01/01/2022  – 31/12/2023
Partneri:


Projekta mērķis
Šī projekta mērķis ir veicināt kultūras ziņā jūtīgāku un iekļaujošāku etnisko un sociālo minoritāšu pārstāvniecība.  Projekta ideja ir pulcēt jaunatnes darbiniekus no 5 partnerorganizācijām, kas strādā ar dažādām sociālajām un etniskajām minoritātēm, lai,  daloties teorētiskajās un praktiskajās zināšanās starp partneriem, kopīgi  izstrādātu un īstenotu apmācību kursu, kura dalībniekiem būtu iespēja mācīties un dalīties pieredzē par dažādiem jautājumiem ētiskas un nediskriminējošas dažādu grupu pārstāvniecības un  interešu aizstāvības darbā.


Jaunatnes darbiniekiem, kuri strādā ar dažādām kultūras un sociālajām minoritātēm, neizbēgami ir jāpārstāv  šīs grupas dažādās situācijās, piemēram, līdzekļu vākšanas  vai  interešu aizstāvības kampaņās. Pārstāvēt un runāt par kultūras un/vai sociālo dažādību var būt izaicinājums un bez atbilstošas sagatavotības tas var atražot stereotipus un konvencionālos diskursus, nevis radīt lielāku izpratni. Lai apzinātos priekšstatus, kuri tiek radīti, strādājot ar dažādām sociālajām un kultūras grupām, ir ļoti svarīgi, lai būtu plaša izpratne par kontekstiem un problēmām. Tāpēc, projekta laikā izstrādātajā 5 dienu apmācību programmā  tiks pievērsta uzmanība vēsturiskajiem kontekstiem un problēmām, ar kurām nākas sastapties, pārstāvot kultūras un sociālo dažādību – pārstāvības radītās varas attiecības un nevienlīdzība; palīdzības un labdarības darba dekolonizācija; dažādi diskriminācijas aspekti reprezentācijās (dzimums, ķermenis, rase, etniskā piederība, vecums, spējas utt.).

Apmācību programmas īstenošana plānota 2023. gada vasarā.

Apmācību programmas īstenošanas laikā izstrādātas vadlīnijas dažādu sociālo un kultūras grupu ētiskai pārstāvībai interešu aizstāvības darbā: