Darbīgās kopienas

Iniciatīvas mērķis ir attīstīt Latgales reģiona iedzīvotājiem sadarbības un uzticēšanās prasmes Darbīgo kopienu izveidei un stiprināšanai, demonstrējot kopienu sadarbības iniciatīvu priekšrocības ilgtspējas kontekstā. Projekts ir specifiski mērķēts uz to, lai veicinātu sadarbību starp izglītības iestādēm un vietējām kopienām (piemēram, vecākiem),  pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām u.c.

Projekta īstenošanas vieta: Latgales reģions.
 
Sadarbības partneri:
 • Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
 • Rēzeknes novada pašvaldība
 • Preiļu novada pašvaldība
 • Augšdaugavas novada pašvaldība
 • Ludzas novada pašvaldība
 • Krāslavas novada pašvaldība
 
Mērķa grupa: Latgales reģiona iedzīvotāji.

Iniciatīvas ietvaros tiek īstenoti izglītojoši semināri un darbnīcas pedagogiem un kopienas aktīvistiem, veidojot un nostiprinot sadarbības, pilsoniskās līdzdalības un līdzatbildības prasmes un motivāciju īstenot kopīgas aktivitātes savas dzīves telpas uzlabošanai. Latgales reģionā ir izveidoti 8 kopienu resursu centri, un plānots izveidot vēl divus centrus Krāslavas novadā. Katrs kopienu resursu centrs ir atšķirīgs un veidots atbilstoši vietējās kopienas cilvēku vēlmēm un vajadzībām. Tajos tiek organizēti daudz un dažādi pašu kopienas aktīvistu iniciēti pasākumi un aktivitātes, lai aktivizētu vietējo sabiedrību, bagātinātu bērnu un jauniešu mācīšanās un sadarbības pieredzi ar pieaugušajiem, darot kaut ko vērtīgu un noderīgu vietējai kopienai. Tāpat, tiks sniegta iespēja pašvaldību izglītības iestādēm, NVO pārstāvjiem un kopienu aktīvistiem īstenot pašiem savus projektus kopīgās dzīves telpas veidošanā, ļaujot piedzīvojot, kā kopiena, darbojoties kopā, var izdarīt kaut ko labu savai pilsētai un videi, kurā dzīvo. Aktivitāšu īstenošanā jau iesaistījušās vairāk nekā 100 iestādes un organizācijas un vairāk nekā 2000 dalībnieki – pedagogi, bērni, vecāki, pašvaldību iestāžu, NVO, plašsaziņas līdzekļu u.c. pārstāvji.
 
Ilgtspēja: projekta ilgtspēja tiks nodrošināta vairākos līmeņos: iestāžu līmenis (iegūto zināšanu un prasmju izmantošana), pašvaldību līmenis (Kopienu resursu centru darbības stiprināšana), politikas līmenis (mērķa grupas vajadzību aizstāvība, nepieciešamo pārmaiņu iniciēšana).
 
Galvenās projekta aktivitātes 2022.-2024.:
 • Kopienu iniciatīvu īstenošana 8 kopienu resursu centros;
 • Apmācības kopienu pārstāvjiem divās jaunajās KRC izveides vietās Krāslavas novadā;
 • Divu jaunu KRC izveidošana, to darbības uzsākšana;
 • Mazo grantu programma Latgales reģiona NVO un aktīvistiem (apmācības, konsultatīvais atbalsts);
 • Semināri skolotājiem (apjoms – 36 stundas) sešās projekta norises pašvaldībās (atbalsta UNESCO);
 • Kopienu ilgtspējas stiprināšana (darbnīcas, konsultatīvais atbalsts);
 • Atbalsta materiālu izstrāde;
 • Iniciatīvas dalībnieku simpozijs – kopienu labās pieredzes apmaiņas un veicināšanas pasākums
 
Projekta īstenošanas laiks: 2019. – 2024.
Projekta īstenotājs: Izglītības iniciatīvu centrs, direktore Daiga Zaķe, Dr.paed., e-pasts: iic.daiga@gmail.com.
Kontaktpersona: projekta vadītāja Kristīne Liepiņa, tālr.:65235635, e-pasts: iic.kristine@gmail.com.
Projekta sadarbības partneris un finansētājs: British Council pārstāvniecība Latvijā.
 
 
https://www.facebook.com/BritishCouncilLatvia/
https://twitter.com/lvBritish
https://www.instagram.com/britishcouncillatvia/
 
 

Rēzeknes novadā ir izveidoti divi Kopienas resursu centri, viens no tiem “Pi Boņa” atrodas brīvā dabā Sakstagalā. Tā tapšanā iesaistījusies visa vietējā kopiena – skolēni, vecāki, vietējie uzņēmēji un aktīvie iedzīvotāji. Kā tas tapis un kādās aktivitātēs tur pulcējas vietējā kopiena lasiet šeit. Otrs Kopienas resursu centrs izveidots Rogovkā. Centra darbība ir vērsta uz sadarbību starp paaudzēm, nemateriālā kultūras mantojama saglabāšanu un jaunu cilvēku stimulēšanu nebraukt prom un atgriezties savā dzimtajā pilsētā.

Daugavpils Kopienas resursu centrs apvieno vairākas Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādes, skolas, sadarbojas ar Daugavpils Dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem un Ģimenes atbalsta centru/patversmi jaunajām māmiņām. Svarīgi ir motivēt pedagogus darboties ārpus izglītības iestādes. Kopīgiem spēkiem paveikts ir ļoti daudz. Vairāk informācijas par kopienas aktīvistu labajiem darbiem lasiet šeit, meklētājā ievadot vārdu salikumu Darbīgās kopienas. Informācija par Kopienas aktivitātēm apkopota šeit.

Preiļu Kopienas resursu centrs atrodas Preiļu Bērnu un jauniešu centra telpās. Kopienas aktīvisti palīdz sajust katra vietējās kopienas iedzīvotāja lomu kopienas stiprināšanā: “Prieks kopā būt un katram iedalīt pa laimes gabaliņam!”. Vairāk par īstenotajām aktivitātēm lasiet šeit.

Aglonas Kopienas resursu centrs savu darbību organizē divos virzienos. Viens no tiem ir padarīt savu dzīvesvietu skaistāku, to kopt un veidot pievilcīgāku pašiem sev. Otrs virziens ir attīstīt dažādas prasmes vietējiem iedzīvotājiem, piem. izšūšana, lāzergravēšana, mašīnadīšana u.c. Par centra darbību vairāk lasiet šeit.

Vārkavas Kopienas resursu centrs uzsāka savu darbību 2021.gada decembrī, tādēļ par centra darbību turpmāk lasiet šeit. Informācija tiks papildināta.

Pašlaik tikai tiek veidots Ilūkstes Kopienas resursu centrs, tādēļ informācija tiks papildināta.

Zilupes Kopienas resursu centrs ir tapis par vietu, kas veicina vietējo iedzīvotāju kopā būšanu, organizējot dažādas aktivitātes iedzīvotāju labā. Vietējās kopienas iedzīvotāji apgūst pamatprasmes darbā ar datoru, jaunieši māca vecāka gadagājuma novada iedzīvotājiem izmantot interneta pakalpojumus, attīstīs viņu prasmes elektroniskai rēķinu apmaksai u.t.t.

 

Attālāk dzīvojošajiem vientuļajiem pieaugušajiem ir vieta, kur satikties, komunicēt un dalīties pieredzē arī virtuālajā vidē. Aktivitātes norit sestdienās, bet, atbilstoši pieprasījumam, var būt organizētas citā laikā, piemēram, no rīta, kad skolā nenotiek stundas, vai brīvdienu laikā. Vairāk informācijas par Zilupes novada kopienas aktivitātēm lasiet šeit.