Demokrātija un dialogs: ekspertu līdzdalības nodrošināšana valsts pārvaldē reģionu NVO interešu aizstāvībai un pārstāvniecībai

Projekta vispārējais mērķis bija nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu NVO ekspertu līdzdalību valsts pārvaldē, veicinot reģionālo NVO interešu aizstāvības stiprināšanu.

Projekta mērķa grupa ir Latvijas (īpaši – attālāko vietu no Rīgas) nevalstiskās organizācijas un dažādas iedzīvotāju/ vietējo kopienu grupas.
Galvenās plānotās aktivitātes: IIC ekspertu līdzdalība valsts pārvaldē un politikas plānošanas un uzraudzības procesos sabiedriskajam labumam – darbība padomēs, ekspertu darba grupās; NVO interešu aizstāvības stratēģiju īstenošanas pasākumi; reģionu interešu aizstāvības un valsts politikas plānošanas un īstenošanas monitoringa aktivitātes.
Galvenie plānotie rezultāti: stiprināta NVO/ reģionu kopienu interešu aizstāvības kvalitāte un rezultativitāte; nodrošināts kvalitatīvs un profesionāls NVO ekspertu pienesums valsts politikas izstrādē; izveidota reģionālo NVO sadarbības platforma kopīgo interešu pārstāvniecībai, mobilizēti resursi un izstrādātas NVO aizstāvības stratēģijas un tās argumentēti prezentētas valsts pārvaldei; spēcināta sabiedriskā labuma un demokrātijas dialoga kultūra.
Projekta norises vieta: Latvija.
Projekta finansētājs: Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.