Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: skaties globāli, rīkojies lokāli

Projekta vispārējais mērķis bija nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu NVO dalībnieku un ekspertu līdzdalību ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, veicinot NVO sadarbību un iedzīvotāju iesaistīšanos NVO aktivitātēs.

Projekta īstenošanas vieta: Latvija.

Projekta mērķa grupa: nevalstiskās organizācijas un dažādas iedzīvotāju/vietējo kopienu grupas (pedagogi, brīvprātīgie, pašvaldību darbinieki).

Galvenās plānotās aktivitātes: 

  • IIC ekspertu līdzdalība valsts pārvaldē un politikas plānošanas un uzraudzības procesos – darbība padomēs, ekspertu darba grupās, viedokļu un atzinumu veidošana u.c.;
  • NVO sadarbības pasākumu īstenošana;
  • iedzīvotāju informēšana, izglītošana un iesaistīšana;
  • līdzdalības ‘drosmes’ popularizēšana.
Projektu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

#NVOfonds2019

Globālās pilsoniskās izglītības nacionālā sadarbības platforma