“KHETAUN (kopā): galvenie soļi romu bērnu iekļaušanai kvalitatīvās pirmsskolas izglītības programmās

Projekta mērķis bija balstoties uz projekta partneru pieredzi, izstrādāt un īstenot visaptverošu modeli, kas paaugstina pedagogu profesionālās kompetences darbā ar romu bērniem, vecākiem un vietējo sabiedrību.

Aktivitātes:
–  četru dažādu kursu īstenošana – tematiskie virzieni:
  1. agrīnās izglītības nozīme un sociālais taisnīgums izglītībā;
  2. uzticības un sadarbības veidošana starp pirmsskolu un romu kopienu un citiem vietējās sabiedrības pārstāvjiem;
  3. darbs ar romu bērniem/ ģimenēm, kas ir un kas nav iesaistīti pirmsskolas izglītībā;
  4. romu vecāku iesaistīšana un prasmju stiprināšana bērnu attīstībai un iekļaušanai;
–    romu  kultūrai un attīstībai atbilstošu multilingvālu materiālu izstrāde: divas grāmatas darbam ar bērniem un grāmata romu vecākiem;
–   iekļaujošu pasākumu īstenošana izglītības iestādē (vismaz 10 aktivitātes);
–   projekta pieredzes izplatīšana – nacionālā līmeņa apaļie galdi un starptautiska konference Slovēnijā;
–   vadlīnijas politikas veidotājiem nacionālā un EK līmenī.
 
Mērķa grupa: pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi un administrācijas pārstāvji, romu bērni un vecāki, kopienas pārstāvji, vietējā sabiedrība.
 
Projekta Asociētie partneri: Preiļu novada Izglītības pārvalde un PII „Pasaciņa”.
Īstenošanas vieta Latvijā: Preiļu novads.
Projekta mājas lapa: http://khetaun.pei.si/