Kultūrpratība – atslēga kultūras daudzveidības iepazīšanai

Metodiskais materiāls jauniešu kultūrpratības veicināšanai ir noderīgs palīglīdzeklis ikvienam pedagogam, kas ikdienā strādā ar jauniešiem formālajā un neformālajā izglītībā, kā arī ikvienam jaunietim, kas vēlas stiprināt savu kultūrpratību – prasmi atrast, saprast un izmantot informāciju par kultūras daudzveidību, novērtēt savu un citu kultūru vienojošās un atšķirīgās vērtības, kā arī kļūt par aktīvu kultūras procesu dalībnieku un veidotāju. Metodiskajā materiālā īpašs uzsvars uz pirmiedzīvotāju kultūru un valodu izcelšanu, dzīvā jeb nemateriālā kultūras mantojuma iepazīšanu un kultūras daudzveidības un starpkultūru dialoga veicināšanu digitālajā vidē.Metodisko materiālu izstrādāja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Izglītības iniciatīvu centru un Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Ilgtspējīgas izglītības centra profesori PhD Dzintru Iliško, pētnieci Dr.paed. Astrīdu Skrindu un studentiem.

Metodiskais materiāls sagatavots ar UNESCO Līdzdalības programmas finansiālu atbalstu.