Romu mediatori  – dialogs, līdzdalība un savstarpējā mācīšanās

Piecās Latvijas pilsētās no 2017.gada 1.oktobra darbu uzsāk Romu mediatori (foto no kreisās puses) – Dobelē – Agnese Meļķe, Jelgavas pilsētā – Ināra Kozlovska, Rīgā – Marta Panko, Valmierā – Vija Korenovska, Ventspilī – Malda Avramenko.

Romu mediatora galvenais uzdevums ir veicināt un nodrošināt dialogu un sadarbību starp romu ģimenēm un pašvaldības iestāžu, kā arī valsts aģentūru speciālistiem tādās jomās kā izglītība, sociālie jautājumi, nodarbinātība, bērnu tiesības u.c.
Romu mediators palīdzēs apzināt romu situāciju un problemātiskos jautājumus vietējā līmenī, un, sadarbībā ar pašvaldības sociālo lietu pārvaldes, izglītības pārvaldies un citu iestāžu pārstāvjiem, atrast atbilstošus risinājumus, lai veicinātu sociālā un nabadzības riskā nonākušo romu integrāciju un sociālo iekļaušanu vietējā līmenī.
Mediatoru darba novērtēšanu, mentoringu un koordinēšanu nodrošina biedrības „Izglītības iniciatīvu centru” speciālisti.
Iniciatīva norit projekta „Latvijas romu platforma II: dialogs, līdzdalība un savstarpēja mācīšanās” ietvaros.
Vairāk informācijas Kultūras ministrijas mājaslapā https://www.km.gov.lv/
  Šis pasākums tiek īstenots projekta „Latvijas romu platforma II: dialogs, līdzdalība un savstarpēja mācīšanās” ietvaros” (līgums nr.763963-NRP2-LV) ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.