STEAM – instruments kompetenču pieejas īstenošanai

STEAM darbība pēdējos gados attīstās ļoti strauji un tas ir īstais veids kā apmierināt 21. gadsimta ekonomiskās vajadzības.

STEAM: science, technology, engineering, art, mathematics STEAM ir izglītojoša pieeja mācībām apvienojot zinātni, tehnoloģijas, inženieriju, mākslu un matemātiku.
Paaugstināt pedagogu profesionālās kompetences STEAM (integrēta dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu, mākslas un matemātikas mācīšana) pieejas pielietošanai mācīšanas un mācīšanās procesā. Tas veicina izpratni par STEAM un ikdienas pedagoģiskā procesa kvalitātes uzlabošanas iespējām, kā arī pilnveido pedagogu prasmes sadarbības pieejas un IKT izmantošanā mācību procesā. Tā palīdz skolēniem izprast atsevišķu tēmu savstarpējo saistību dažādu mācību priekšmetu ietvaros un saista mācības ar reālo dzīvi, kā arī veicina sadarbību un iekļaujošu mācīšanās vidi, kur katrs skolēns var iesaistīties un dot savu ieguldījumu.
Uz šo brīdi STEAM tīklā ir 4 skolas:
  • Valmieras Valsts ģimnāzija;
  • Valmieras sākumskola;
  • Alūksnes novada vidusskola;
  • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola.
Pašlaik turpinām veidot skolu sadarbības tīklu un tādēļ, lai vairāk iepazīstinātu ar to, kas ir STEAM,  piedāvājam  semināru “STEAM – instruments kompetenču pieejas īstenošanai”, kurā pedagogi iegūst gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskas iemaņas.