Sociāli – emocionālā izglītība un attīstība

Bērnu ilgtermiņa panākumus skolā ietekmē ne tikai akadēmiskās prasmes un zināšanas bet arī sociālās, emocionālās un pašregulācijas prasmes. Iniciatīvas mērķis ir uzlabot mazu bērnu (vecumā no 2,5 līdz 6 gadiem) psihosociālo labklājību un veselīgu attīstību, īpaši domājot par bērniem, kas aug grūtos apstākļos. Lai to paveiktu, šīs iniciatīvas ietvaros tiks veikta 5 gadus vecu bērnu psihosociālās labklājības izpēte 5 Eiropas valstīs – Horvātijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Ungārijā un Latvijā. Balstoties uz izpētes rezultātiem, tiks izstrādāta un izmēģināta novatoriska pedagogu tālākizglītības programma, lai veidotu speciālistu spējas atbalstīt un stiprināt bērnu sociāli – emocionālo labsajūtu. Pievēršot lielāku uzmanību mazu bērnu sajūtām un sociālajām attiecībām, rodas laimīgāki audzēkņi, kuriem ir labāka un vienlīdzīgāka iespēja pilnīgi izmantot viņu potenciālu! Iniciatīvas rezultātā tiks apkopoti un analizēti dati par 5 gadus veco bērnu psihosociālo labklājību un tie būs pieejami politikas veidotājiem un praktiķiem, lai veicinātu izpratni par bērnu sociāli – emocionālās attīstības nozīmi un pārdomātu lēmumu pieņemšanu šajā jautājumā. Savukārt pirmsskolas izglītības praktiķi būs guvuši prasmes un zināšanas, kas viņiem palīdzēs veicināt un uzturēt mazu bērnu psihosociālo attīstību, uzlabojot sava pedagoģiskā darba kvalitāti.

Iniciatīvas finansētājs un vadošais partneris: International Child Development Initiatives (ICDI).
Iniciatīvas īstenotājs Latvijā: Izglītības iniciatīvu centrs.
Iniciatīvas finansētājs: Eiropas Komisija.
Iniciatīvu līdzfinansē: Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Preiļu novada dome.
 
Vairāk informācijas par projektu:
Kristīne Liepiņa
E-pasts: iic.kristine@gmail.com
Tālrunis: 65235635