TOY metodes iekļaušanai

TOY spēļu centri-bibliotēkas: efektīvs līdzeklis vietējā sabiedrībā balstītu agrās bērnības izglītības un aprūpes iniciatīvu veidošanai

Iniciatīvas mērķis ir paplašināt „TOY metodes iekļaušanai” pieejas izmantošanu, padarot to pieejamu plašākam pakalpojuma saņēmēju lokam, īpaši domājot par grūti sasniedzamiem maziem bērniem, piemēram, migrantu, sociāli mazaizsargāto grupu bērniem.

TOY spēļu centri-bibliotēkas ir drošas agrās bērnības izglītības un aprūpes vietas, kur tiek veidotas draudzīgas attiecības starp bērniem un ģimenēm no dažādām vidēm, kur:

  • bērni var aizņemties rotaļlietas un izglītojošus materiālus un nest tos mājās;
  • bērni un visu vecumu pieaugušie tiek aicināti un iesaistīti kopīgās aktīvās spēļu darbībās;
  • ģimenes un citi sabiedrības locekļi tiek neformāli izglītoti par bērnu audzināšanu, veselību, mācīšanos un attīstību.
TOY iekļaujošos spēļu centrus-bibliotēkas vada vietējās iniciatīvas grupas (VIG). Tās ir vietējās komandas, kuras veido dažādu iestāžu un etnisko kopienu pārstāvji, kas ir sagatavoti strādāt kopā, lai koordinētu spēļu centru izveidi, to darbību un īstenoto aktivitāšu uzraudzību, nodrošinot sekmīgu koordināciju, informācijas apriti un pārvaldību. Līdztekus centru aktivitātēm, kuru mērķis ir palīdzēt bērniem attīstīt dažādas nepieciešamās prasmes un zināšanas, šie centri mobilizē vietējās kopienas un organizē starppaaudžu pasākumus, iesaistot dažādas etniskās izcelsmes vecākus un vecvecākus. Spēļu centra aktivitātes var notikt pašā centrā, vai arī citās vietās, piemēram, bibliotēkās, parkos, laukumos, pirmsskolās, veselības centros.

Projekta laikā tiks izstrādāts ietekmes novērtējuma ziņojums un rekomendācijas, kā arī resursu kopums “TOY metodes iekļaušanai” pieejas aizstāvības kampaņai: stāstu pastkartes; infografikas; tīmekļa vietne ar resursu datubāzi (divi starptautiski pasākumi un trīs pasākumi katrā valstī). Plānots, ka iniciatīvas aktivitātēs tiks iesaistīti 1400 bērni un viņu ģimenes, īpašu uzmanību pievēršot bērniem vecumā līdz 6 gadiem; 140 agrās bērnības izglītības un aprūpes praktiķi un 35 vietējās, valsts un starptautiskās politikas veidotāji. Iniciatīvas aizstāvības kampaņas ietvaros tiks sasniegtas 3000 organizācijas.

Projekta partneri: 9 starptautiskas organizācijas, kur vadošais partneris – International Child Development Initiatives (Nīderlande).

Projekta īstenotājs Latvijā: Izglītības iniciatīvu centrs, direktore Daiga Zaķe, Dr.paed.

Projekta Sadarbības partneri un līdzfinansētāji Latvijā: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde un Jelgavas pilsētas dome.

Projekta mājaslapa:  www.toy4inclusion.eu
Projekta finansētāji: 

Publikācija par mūsu veidotajiem spēļu centriem – rotaļlietu bibliotēkām

High-level government representatives visit Latvian Play Hubs
   

Spēļu centra – rotaļlietu bibliotēkas atvēršana Daugavpilī