Globālās izglītības nedēļa ir starptautisks pasākums, kas notiek jau vairāk kā 15 gadus ar mērķi pievērst īpašu uzmanību izpratnei par globalizēto pasauli. Globālās izglītības nedēļa Latvijā noris jau piekto gadu. Šogad tā notiks 20. – 28. novembrī.

Globālā izglītība ir pieeja, kas izriet no uzskata, ka mūsdienu sabiedrība dzīvo un mijiedarbojas pieaugoši globalizētā pasaulē. Tas dod izglītības sistēmai jaunu uzdevumu – sniegt bērniem un jauniešiem iespējas un kompetences reflektēt, spēt sniegt savu skatījumu un apzināties savu lomu globālajā sabiedrībā, kā arī saprast un izteikt viedokli par kopīgajiem sabiedrības, vides, politiskajiem un ekonomiskajiem jautājumiem, lai attīstītu jaunas domu formas un rīcības modeļus.

Kāds ir globālās izglītības tēmu loks? Cilvēktiesības un pilsoniskā atbildība. Ilgtspējīga attīstība un Globālie mērķi. Starpkultūru izglītība.  Miers un drošība, konfliktu risināšana. Ilgtspējīga dabas resursu vadība. Patērniecība un ražošana. Dabas resursi. Apģērbu un pārtikas ražošana un patēriņš. Nevienlīdzība un nabadzība. Veselība un labklājība. u.c.

Pasākumu organizēšanā iesaistās dažādi sadarbības partneri – skolas, pirmsskolas, augstskolas, jauniešu centri, bibliotēkas, nevalstiskās organizācijas un citi interesenti, kam rūp ilgtspējīga pasaule.

Izglītības iniciatīvu centrs aicina pedagogus un jauniešus īstenot dažādus pasākumus, lai veicinātu izpratni par plašo pasauli un mūsu kā pasaules pilsoņu lomu, lai attīstītu spēju rīkoties padarīt pasauli taisnīgāku un ilgtspējīgāku un lai mācītos uzņemties atbildību par savu rīcību.

Ja jums ir laba ideja ko darīt šīs nedēļas ietvaros, bet pietrūkst atbalsta, aiciniet partneros nevalstiskās organizācijas. Biedrība “Izglītības iniciatīvu centrs” piedāvā arī finansēt inovatīvus pasākumus; idejas var pieteikt, rakstot uz iicbirojs@gmail.com.

Raksts sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.