Uzmanību visām NVO, kas ir pievienojušās Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandam
Memoranda padomes sekretariāts aicina NVO, kas ir pievienojušās Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandam aktualizēt savu kontaktinformāciju, nosūtot to uz e-pasta adresi: nvo@mk.gov.lv
 Nosaukums  e-pasts  tālrunis  Tīmekļa vietne, Twitter konts    vai Facebook lapa
Turpmāk visa informācija par Memoranda padomes darbu un citām aktualitātēm saistībā ar nevalstisko sektoru tiks nosūtīta uz tabulā norādīto e-pastu. Kā arī lūgums norādīt tādu tālruņa numuru, pa kuru nepieciešamības gadījumā reāli ir iespējams sasniegt organizācijas pārstāvjus. Ņemot vērā, ka informācija tiek apkopota par vairāk kā 400 organizācijām, Memorandu parakstījušo organizāciju saraksts tiks aktualizēts manuāli – izmaiņas tiks veiktas saskaņā ar NVO iesniegto informāciju pa e-pastu un atkārtota sazināšanās notiks tikai gadījumā, ja būs nepieciešami papildus precizējumi.
Vairāk par NVO un MK sadarbības memorandu var lasīt Ministru kabineta tīmekļa vietnē: http://www.mk.gov.lv/content/informacija-par-nvo-un-ministru-kabineta-sadarbibas-memorandu.
! Padomes sēdes, kas notiek vienu reizi mēnesī, var vērot arī interneta tiešraidē Ministru kabineta tīmekļa vietnē, sadaļā “Video”.


Pašvaldības funkciju deleģēšanas NVO aktualizēšana
15.06.-18.06.2017. Kandavā norisinājās biedrības “Latvijas Lauku forums” rīkotais 3. Latvijas Lauku kopienu parlaments “Visai Latvijai jādzīvo!”. Tajā piedalījās amatpersonas no Latvijas Republikas Zemkopības, Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības, Kultūras, Iekšlietu, Labklājības, Ekonomikas, Veselības un Satiksmes ministrijām, kā arī atbildīgās amatpersonas no Nodarbinātības valsts aģentūras, Pārresoru koordinācijas centra un Slimību profilakses un kontroles centra, kā arī politiķi, pašvaldību pārstāvji, akadēmiķi, eksperti un lauku iedzīvotāji.
16.06.2017. Parlamenta ietvaros norisinājās darbs grupās, ar mērķi izstrādāt konkrētas rekomendācijas tiesiskā regulējuma vai prakses uzlabošanai. Darba grupu „Deleģētā atbildība kopīgu mērķu sasniegšanā: ministriju un pašvaldību deleģējumi NVO” vadīja biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs” direktore Daiga Zaķe, ar pieredzi dalījās Latvijas Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas pārstāve Ivita Peipiņa un KM valsts sekretārs Sandis Voldiņš, kā arī NVO pārstāvji no dažādām vietām. Ieskatu par esošo situāciju Jēkabpilī – pieredzi un barjerām pašvaldības uzdevumu deleģēšanā nevalstiskajām organizācijām – sniedza Agita Pleiko, Jēkabpils NVO resursu centra valdes priekšsēdētāja.
Būtiskākais grupas secinājums bija tas, ka, pamats tam, lai notiktu savstarpēja un sabiedrībai izdevīga sadarbība deleģēšanas kontekstā, ir UZTICĒŠANĀS nevalstiskajai organizācijai no pašvaldības un/vai valsts puses. Kas nozīmē, ka NVO jābūt gan ar augstu reputāciju, gan spējīgai kvalitatīvi un pastāvīgi veikt deleģētos uzdevumus.
Darba grupa arī izstrādāja konkrētus priekšlikumus deleģēšanas institūta uzlabošanai, kas tiks iesniegti MK un NVO memoranda padomei.
D.Zaķe, NVO un MK padomes pārstāve