NVO pārstāvji valsts pārvaldē
  • NVO un MK memoranda 30. augusta sēdē tika apstiprināti nevalstisko organizāciju pārstāvji dalībai Valsts sekretāru sanāksmēs un Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdēs. Uz trīs vakantajām vietām bija pieteikušās desmit nevalstiskas organizācijas.
  • Savukārt uz pārstāvja vietu Ministru kabineta komitejas sēdēs Memoranda padome nolēma izsludināt jaunu pieteikšanos šai iespējai. Pieteikumi iesniedzami līdz š.g. 17.septembrim.
  • Pie KM Labklājības ministrijas izveidota Bērnu lietu padome. Nevalstisko sektoru šajā padomē pārstāv: Latvijas Bērnu labklājības tīkls, SOS bērnu ciemati, Dardedze u.c. Padomes mērķis šobrīd ir arī nodrošināt labākus apstākļus bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības, tomēr NVO pārstāvji uzsver, ka nepieciešams paplašināt šīs padomes ietekmes jomas, domājot par bērniem un ģimenēm kopveselumā. Vairāk informācijas šeit: https://www.lm.gov.lv/news/id/7662
Latvijas Bērnu labklājības tīkls (LBLT) aicina pievienoties

LBLT ir NVO un profesionāļu kopiena, kura darbojas bērnu interešu aizstāvībā valsts līmenī veselības, izglītības un sociālās labklājības jomās. Biedrībā darbojas tādas organizācijas, kā Glābiet bērnus, SOS bērnu ciemati, Latvijas audžuģimenes, Izglītības iniciatīvu centrs un citas Šī brīža svarīgākais tīkla uzdevums – izstrādāt Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes jaunajam periodam no 2018. gada. Ikkatra viedoklis ir svarīgs, tāpēc – pievienojieties domu biedru grupai. Vairāk informācijas un kontakti pieejami mājas lapā:http://www.bernulabklajiba.lv.    
Daiga Zaķe, MK un NVO Memoranda padomes pārstāve