Atbalsts pedagogiem kvalitatīvas pārejas no pirmsskolas uz sākumskolu organizēšanai

Pētījumi ir apliecinājuši, ka veiksmīgas pārejas nodrošināšana no pirmsskolas uz skolu ievērojami uzlabo bērnu mācību rezultātus. Iniciatīvas mērķis: radīt interesi un palielināt pirmsskolas un skolas pedagogu izpratni par pārejas posma nozīmīgumu, kā arī pilnveidot pedagogu kompetences veiksmīgas pārejas nodrošināšanai starp pirmsskolas un skolas vidi. Pirmajā posmā tika veikta situācijas izpēte par pāreju no pirmsskolas uz skolu, kas tika īstenota nacionālā līmenī un salīdzinoši starptautiskā līmenī. Savukārt, projekta otrajā posmā tika izstrādāts un īstenots veiksmīgas pārejas nodrošināšanas pilotmodulis. Projekta starptautiskie partneri: PUCKO OTVORENO UCILISTE KORAK PO KORAK – Horvātija, Osnovna sola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Lozu – Slovēnija, PEDAGOSKI INSTITUT – Slovēnija, Djecijivrticsisaknovi – Horvātija, OS “BRACA BOBETKO” SISAK, CROATIA – Horvātija. Projekta īstenotājs Latvijā: Izglītības iniciatīvu centrs, direktore Daiga Zaķe, Dr.paed. Projekta Sadarbības partneri Latvijā: Valmieras PII “Ezītis” un Valmieras 5. vidusskola Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2019.-30.06.2022. Projekta finansētājs: Erasmus+