Sociāli – emocionālā izglītība un attīstība

Bērnu ilgtermiņa panākumus skolā ietekmē ne tikai akadēmiskās prasmes un zināšanas bet arī sociālās, emocionālās un pašregulācijas prasmes. Iniciatīvas mērķis bija uzlabot mazu bērnu (vecumā no 2,5 līdz 6 gadiem) psihosociālo labklājību un veselīgu attīstību, īpaši domājot par bērniem, kas aug grūtos apstākļos.

Lai to paveiktu, šīs iniciatīvas ietvaros tika veikta 5 gadus vecu bērnu psihosociālās labklājības izpēte 5 Eiropas valstīs – Horvātijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Ungārijā un Latvijā. Balstoties uz izpētes rezultātiem, tika izstrādāta un izmēģināta novatoriska pedagogu tālākizglītības programma, lai veidotu speciālistu spējas atbalstīt un stiprināt bērnu sociāli – emocionālo labsajūtu. Pievēršot lielāku uzmanību mazu bērnu sajūtām un sociālajām attiecībām, rodas laimīgāki audzēkņi, kuriem ir labāka un vienlīdzīgāka iespēja pilnīgi izmantot viņu potenciālu!

Iniciatīvas rezultātā tika apkopoti un analizēti dati par 5 gadus veco bērnu psihosociālo labklājību un tie ir pieejami politikas veidotājiem un praktiķiem, lai veicinātu izpratni par bērnu sociāli – emocionālās attīstības nozīmi un pārdomātu lēmumu pieņemšanu šajā jautājumā. Savukārt pirmsskolas izglītības praktiķi ir guvuši prasmes un zināšanas, kas viņiem palīdzēs veicināt un uzturēt mazu bērnu psihosociālo attīstību, uzlabojot sava pedagoģiskā darba kvalitāti.

Iniciatīvas finansētājs un vadošais partneris: International Child Development Initiatives (ICDI).
Iniciatīvas īstenotājs Latvijā: Izglītības iniciatīvu centrs.
Iniciatīvas starptautiskie partneri: 
Open Academy Step by Step, Horvātija
Partners for Democratic Change, Ungārija
Queen Maud University College of Early Childhood Education, Norvēģija
University of Applied Science Almere, Nīderlande
VBJK, Centre for Innovations in the Early Years, Beļģija
Open school Korak po korak, Horvātija
– Eurochild, a network of organisations, Beļģija
International Step-by-Step Association, Nīderlande
Iniciatīvas finansētājs: Eiropas Komisija, Erasmus+ programma – Strategic Partnerships in School Education.
 
Iniciatīvu līdzfinansē:Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Preiļu novada dome.
 
 
 
Vairāk informācijas par projektu:
Kristīne Liepiņa
E-pasts: iic.kristine@gmail.com
Tālrunis: 65235635