TOY metodes iekļaušanai

TOY spēļu centri-bibliotēkas: efektīvs līdzeklis vietējā sabiedrībā balstītu agrās bērnības izglītības un aprūpes iniciatīvu veidošanai

Iniciatīvas mērķis: paplašināt „TOY metodes iekļaušanai” pieejas izmantošanu, padarot to pieejamu plašākam pakalpojuma saņēmēju lokam, īpaši domājot par grūti sasniedzamiem maziem bērniem, piemēram, migrantu, sociāli mazaizsargāto grupu bērniem.

TOY spēļu centri-bibliotēkas ir drošas agrās bērnības izglītības un aprūpes vietas, kur tiek veidotas draudzīgas attiecības starp bērniem un ģimenēm no dažādām vidēm, kur:

 • bērni var aizņemties rotaļlietas un izglītojošus materiālus un nest tos mājās;
 • bērni un visu vecumu pieaugušie tiek aicināti un iesaistīti kopīgās aktīvās spēļu darbībās;
 • ģimenes un citi sabiedrības locekļi tiek neformāli izglītoti par bērnu audzināšanu, veselību, mācīšanos un attīstību.
TOY iekļaujošos spēļu centrus-bibliotēkas vada vietējās iniciatīvas grupas (VIG). Tās ir vietējās komandas, kuras veido dažādu iestāžu un etnisko kopienu pārstāvji, kas ir sagatavoti strādāt kopā, lai koordinētu spēļu centru izveidi, to darbību un īstenoto aktivitāšu uzraudzību, nodrošinot sekmīgu koordināciju, informācijas apriti un pārvaldību. Līdztekus centru aktivitātēm, kuru mērķis ir palīdzēt bērniem attīstīt dažādas nepieciešamās prasmes un zināšanas, šie centri mobilizē vietējās kopienas un organizē starppaaudžu pasākumus, iesaistot dažādas etniskās izcelsmes vecākus un vecvecākus. Spēļu centra aktivitātes var notikt pašā centrā, vai arī citās vietās, piemēram, bibliotēkās, parkos, laukumos, pirmsskolās, veselības centros.

Projekta laikā tika izstrādāts ietekmes novērtējuma ziņojums un rekomendācijas, kā arī resursu kopums “TOY metodes iekļaušanai” pieejas aizstāvības kampaņai: stāstu pastkartes; infografikas; tīmekļa vietne ar resursu datubāzi (divi starptautiski pasākumi un trīs pasākumi katrā valstī).

Iniciatīvas aktivitātēs tika iesaistīti 1400 bērni un viņu ģimenes, īpašu uzmanību pievēršot bērniem vecumā līdz 6 gadiem; 140 agrās bērnības izglītības un aprūpes praktiķi un 35 vietējās, valsts un starptautiskās politikas veidotāji. Iniciatīvas aizstāvības kampaņas ietvaros tika sasniegtas 3000 organizācijas.

Projekta partneri: 9 starptautiskas organizācijas, kur vadošais partneris – International Child Development Initiatives (Nīderlande). International Step-by-Step Association – ISSA (Nīderlande) un seši partneri no tīkla Romani Early Years Network – REYN:
 • Developmental Research Center for Pedagogical Initiatives Step by Step – DRCPI SBS (Slovēnija),
 • Open Academy Step by Step – OASS (Horvātija),
 • Izglītības iniciatīvu centrs – CEI (Latvija),
 • Wide Open School – WOS (Slovākija),
 • Associazione 21 Luglio (Itālija),
 • Partners Hungary (Ungārija),
 • Centre for Early Childhood Research at the Dublin City University Institute of Education (Īrija),
 • The Federation of Mediterranean Roma Associations – Akromfed (Turcija).


Projekta īstenotājs Latvijā: Izglītības iniciatīvu centrs, direktore Daiga Zaķe, Dr.paed.

Projekta Sadarbības partneri un līdzfinansētāji Latvijā: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde un Jelgavas pilsētas dome.

Projekta mājaslapa:  www.toy4inclusion.eu
Projekta finansētāji:


TOY metodes iekļaušanai e-bukletsTOY metodes iekļaušanai – skaitļi un fakti

Darbs TOY spēļu centros – bibliotēkās

Bukleti par spēļu centriem – rotaļlietu bibliotēkām

TOY spēļu centri – rotaļlietu bibliotēkas Latvijā

Publikācijas par mūsu veidotajiem spēļu centriem – rotaļlietu bibliotēkām

TOY for Inclusion Conversations: Play Hub Coordinators from Latvia
High-level government representatives visit Latvian Play Hubs
Spēļu centra – rotaļlietu bibliotēkas atvēršana Daugavpilī