Vecāku skola

Moto: Par labiem vecākiem nepiedzimst, par tādiem kļūst!

Izglītot vecākus, lai veicinātu viņu aktīvu līdzdalību savu bērnu aprūpē un attīstībā agrīnās bērnības posmā.
 • Pirmsskolas vecuma bērnu vecāku iesaistīšana savu bērnu aprūpē, attīstībā un izglītošanā.
 • Iepazīstināt vecākus ar bērna attīstības posmiem; piedāvāt paņēmienus vecāku aktīvai līdzdalībai bērnu attīstīšanā.
 • Radīt izpratni par pirmsskolas izglītības iestādes nozīmi un sadarbības nepieciešamību.
 • Rosināt radošu pieeju un pozitīvu attieksmi saziņā ar bērnu, pedagogiem un speciālistiem.
Pirmsskolas izglītības iestādes bērnu vecāki, kuriem ir pirmsskolas vecuma bērni.
 • Mērķa grupas vecāki iepazīstināti ar bērna attīstības būtību un apguvuši paņēmienus aktīvai līdzdalībai bērnu attīstīšanā.
 • Radīta izpratne par pirmsskolas izglītības iestādes nozīmi un sadarbības ar ģimenēm nepieciešamību.
 • Tiek aktualizēta pašvaldības labā prakse ne tikai pašvaldībā, kurā norit Vecāku skola, bet arī valstī vecāku izglītošanas nepieciešamība savu bērnu aprūpē, attīstībā un izglītošanā.
Piedāvājam šo iniciatīvu ieviest arī Jūsu pašvaldībā, zvanot pa tālruni 65235635 vai rakstīt uz e-pastu: iicbirojs@gmail.com.
 • Nodarbības var pieteikt jums vēlamā laikā un vietā.
 • Maksa atkarīga no grupas dalībnieku skaita un nodarbību apjoma.
 • Samaksu par Vecāku skolas nodarbībām var veikt, slēdzot līgumu.
 • Atlaides IIC biedriem 10%.
Par labo praksi Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, lasiet rakstā “Par labiem vecākiem nepiedzimst, par tādiem kļūst!”